Najczęstszą przyczyną objawów nieżytu nosa w naszym kraju są właśnie alergeny pyłku traw.

 

W Polsce okres pylenia trawy przypada na czerwiec oraz połowę lipca. Niemniej jednak pierwsze ziarna pyłku pojawiają się w atmosferze już pod koniec kwietnia.

Trawy to głównie rośliny zielne. Jako wyjątek od reguły można tu wymienić bambusa posiadającego zdrewniałe łodygi. Znanych jest około 800 rodzajów i niemal 10000 gatunków traw. Są one obecne w niemal wszystkich strefach klimatycznych: od tropikalnej przez umiarkowaną aż do polarnej.

Można wyróżnić również trawy uprawne: są to zboża (pszenica, żyto, kukurydza). Jako trawy zaliczamy również trzcinę cukrową oraz bambus. 

Podstawowy okres pylenia traw to w Europie Centralnej ostatnie 15 dni maja, czerwiec i pierwsze 15 dni lipca. W Europie Północnej jest to druga połowa czerwca, lipiec i pierwsza połowa sierpnia. Natomiast w Europie Południowej trawy pylą w maju.