Wybierz region i sprawdź aktualne pylenie

Komunikaty

Cała Polska

01-08-2019 - 10-08-2019

Informacje alergologiczne dla regionu Cała Polska. W dniach 01.08.2019 - 10.08.2019 oczekuje się średniego poziomu pyłku babki. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku szczawiu, z tendencją bez zmian. Ponadto oczekuje się wysokiego stężenia pyłku pokrzywy. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się średniego stężenia pyłku traw, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, przewidywane jest średnie stężenie pyłku komosy, z tendencją pylenia bez zmian. Jednocześnie oczekuje się wysokiego stężenia pyłku bylicy, z tendencją bez zmian.

Wybrzeże

01-08-2019 - 10-08-2019

Komunikat o pyleniach dla regionu Wybrzeże. W dniach 01.08.2019 - 10.08.2019 stężenie pyłku babki będzie średnie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem komosy będzie średnie. Tendencja - wzrostowa. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku traw będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem bylicy będzie wysokie. Tendencja - bez zmian. Co równie ważne, oczekuje się wysokiego poziomu pyłku pokrzywy. Tendencja pylenia - bez zmian. Jednocześnie przewidywane jest niskie stężenie pyłku szczawiu. Tendencja - bez zmian.

Pomorze

01-08-2019 - 10-08-2019

Alergolodzy ostrzegają region Pomorze. W dniach 01.08.2019 - 10.08.2019 oczekuje się wysokiego stężenia pyłku pokrzywy. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku traw będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Ponadto przewiduje się wysokie stężenie pyłku bylicy. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że stężenie pyłku komosy będzie średnie, z tendencją pylenia wzrostową. Co równie ważne, oczekuje się niskiego stężenia pyłku szczawiu, z tendencją pylenia bez zmian. Jednocześnie przewiduje się, że stężenie pyłku babki może być średnie. Tendencja pylenia - bez zmian.

Warmia, Mazury, Podlasie

01-08-2019 - 10-08-2019

Najnowsze informacje dla regionu Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach 01.08.2019 - 10.08.2019 stężenie pyłku bylicy może być średnie. Tendencja pylenia - bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku pokrzywy prawdopodobnie będzie wysokie, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto przewiduje się niskie stężenie pyłku szczawiu, z tendencją bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się średniego stężenia pyłku komosy, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, stężenie pyłku traw może być wysokie, z tendencją pylenia bez zmian. Jednocześnie oczekuje się średniego stężenia pyłku babki, z tendencją wzrostową.

Ziemia Lubuska

01-08-2019 - 10-08-2019

Alergolodzy informują region Ziemia Lubuska. W dniach od 01.08.2019 do 10.08.2019 przewiduje się średnie stężenie pyłku komosy, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem babki będzie niskie, z tendencją bez zmian. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem traw może być niskie, z tendencją pylenia spadkową. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem pokrzywy może być wysokie, z tendencją pylenia bez zmian. Co równie ważne, przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie wysokie, z tendencją bez zmian. Jednocześnie stężenie pyłku szczawiu będzie niskie. Tendencja - spadkowa.

Śląsk i Wielkopolska

01-08-2019 - 10-08-2019

Alergolodzy informują region Śląsk i Wielkopolska. W dniach od 01.08.2019 do 10.08.2019 przewiduje się, że stężenie pyłku babki prawdopodobnie będzie średnie, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku szczawiu prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto oczekuje się niskiego stężenia pyłku traw, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że przewidywane jest średnie stężenie pyłku komosy. Tendencja - bez zmian. Co równie ważne, przewiduje się, że stężenie pyłku pokrzywy może być wysokie, z tendencją pylenia bez zmian. Jednocześnie przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie wysokie, z tendencją pylenia bez zmian.

Mazowsze i ziemia Lubelska

01-08-2019 - 10-08-2019

Komunikat o pyleniach dla regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.08.2019 - 10.08.2019 stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie wysokie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem pokrzywy prawdopodobnie będzie wysokie. Tendencja - bez zmian. Ponadto stężenie pyłku szczawiu prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją bez zmian. Warto również odnotować, że stężenie pyłku traw prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Co równie ważne, przewiduje się średnie stężenie pyłku komosy. Tendencja - wzrostowa. Jednocześnie nasycenie powietrza pyłkiem babki prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja pylenia - bez zmian.

Sudety

01-08-2019 - 10-08-2019

Alergolodzy informują region Sudety. W dniach od 01.08.2019 do 10.08.2019 przewiduje się, że stężenie pyłku babki prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - wzrostowa. Dodatkowo przewidywane jest wysokie stężenie pyłku traw, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem szczawiu prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się wysokie stężenie pyłku pokrzywy. Tendencja pylenia - bez zmian. Co równie ważne, przewiduje się, że stężenie pyłku komosy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja pylenia - bez zmian. Jednocześnie przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - bez zmian.

Małopolska

01-08-2019 - 10-08-2019

Alergolodzy ostrzegają region Małopolska. W dniach 01.08.2019 - 10.08.2019 przewiduje się, że stężenie pyłku traw może być niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku szczawiu, z tendencją spadkową. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem komosy może być średnie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się wysokiego poziomu pyłku pokrzywy, z tendencją pylenia bez zmian. Co równie ważne, oczekuje się wysokiego poziomu pyłku bylicy. Tendencja pylenia - bez zmian. Jednocześnie stężenie pyłku babki prawdopodobnie będzie średnie, z tendencją bez zmian.

Karpaty

01-08-2019 - 10-08-2019

Alergolodzy ostrzegają region Karpaty. W dniach od 01.08.2019 do 10.08.2019 stężenie pyłku pokrzywy będzie wysokie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku szczawiu. Tendencja - bez zmian. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem traw będzie wysokie. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się średniego poziomu pyłku komosy, z tendencją pylenia bez zmian. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem bylicy może być średnie. Tendencja - bez zmian. Jednocześnie stężenie pyłku babki może być średnie. Tendencja pylenia - wzrostowa.
Wszystkie komunikaty
Porady