Wybierz region i sprawdź aktualne pylenie

Komunikaty

Cała Polska

01-09-2022 - 10-09-2022

Najnowsze informacje dla regionu Cała Polska. W dniach 01.09.2022 - 10.09.2022 oczekuje się średniego stężenia pyłku bylicy. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się średniego stężenia pyłku traw, z tendencją wzrostową. Ponadto przewiduje się niskie stężenie pyłku pokrzywy. Tendencja - spadkowa. Warto również odnotować, że przewidywane jest niskie stężenie pyłku ambrozji, z tendencją bez zmian.

Wybrzeże

01-09-2022 - 10-09-2022

Alergolodzy ostrzegają region Wybrzeże. W dniach od 01.09.2022 do 10.09.2022 oczekuje się średniego stężenia pyłku traw, z tendencją bez zmian. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku ambrozji. Tendencja pylenia - bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku pokrzywy będzie niskie. Tendencja - spadkowa. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem bylicy będzie niskie. Tendencja - spadkowa.

Pomorze

01-09-2022 - 10-09-2022

Informacje alergologiczne dla regionu Pomorze. W dniach 01.09.2022 - 10.09.2022 przewiduje się, że stężenie pyłku pokrzywy będzie niskie. Tendencja - spadkowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku bylicy. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto przewiduje się niskie stężenie pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się średniego stężenia pyłku traw. Tendencja - bez zmian.

Warmia, Mazury, Podlasie

01-09-2022 - 10-09-2022

Informacje alergologiczne dla regionu Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach 01.09.2022 - 10.09.2022 przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się średniego poziomu pyłku bylicy. Tendencja - wzrostowa. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku traw prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian.

Ziemia Lubuska

01-10-2022 - 10-10-2022

Komunikat o pyleniach dla regionu Ziemia Lubuska. W dniach 01.10.2022 - 10.10.2022 oczekuje się niskiego poziomu pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian.

Śląsk i Wielkopolska

01-09-2022 - 10-09-2022

Komunikat o pyleniach dla regionu Śląsk i Wielkopolska. W dniach 01.09.2022 - 10.09.2022 przewidywane jest średnie stężenie pyłku traw, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo oczekuje się średniego stężenia pyłku bylicy, z tendencją bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji może być niskie. Tendencja - bez zmian.

Mazowsze i ziemia Lubelska

01-09-2022 - 10-09-2022

Informacje alergologiczne dla regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.09.2022 - 10.09.2022 nasycenie powietrza pyłkiem bylicy prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją spadkową. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem pokrzywy prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia spadkową. Ponadto stężenie pyłku traw prawdopodobnie będzie średnie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem ambrozji może być niskie, z tendencją bez zmian.

Sudety

01-09-2022 - 10-09-2022

Alergolodzy informują region Sudety. W dniach od 01.09.2022 do 10.09.2022 przewiduje się niskie stężenie pyłku ambrozji, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku traw, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto stężenie pyłku bylicy będzie średnie. Tendencja pylenia - spadkowa.

Małopolska

01-09-2022 - 10-09-2022

Alergolodzy informują region Małopolska. W dniach od 01.09.2022 do 10.09.2022 przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem traw będzie średnie, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem bylicy może być średnie, z tendencją pylenia bez zmian.

Karpaty

01-09-2022 - 10-09-2022

Alergolodzy ostrzegają region Karpaty. W dniach 01.09.2022 - 10.09.2022 stężenie pyłku ambrozji może być niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem bylicy będzie średnie. Tendencja - spadkowa. Ponadto stężenie pyłku traw będzie niskie, z tendencją bez zmian.
Wszystkie komunikaty