Wybierz region i sprawdź aktualne pylenie

Komunikaty

Cała Polska

01-09-2023 - 10-09-2023

Najnowsze informacje dla regionu Cała Polska. W dniach 01.09.2023 - 10.09.2023 przewiduje się średnie stężenie pyłku bylicy. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się średniego stężenia pyłku traw, z tendencją wzrostową. Ponadto oczekuje się niskiego stężenia pyłku pokrzywy. Tendencja - spadkowa. Warto również odnotować, że przewiduje się niskie stężenie pyłku ambrozji, z tendencją bez zmian.

Wybrzeże

01-09-2023 - 10-09-2023

Alergolodzy informują region Wybrzeże. W dniach od 01.09.2023 do 10.09.2023 przewidywane jest średnie stężenie pyłku traw, z tendencją bez zmian. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku ambrozji. Tendencja pylenia - bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku pokrzywy prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - spadkowa. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem bylicy będzie niskie. Tendencja - spadkowa.

Pomorze

01-09-2023 - 10-09-2023

Najnowsze informacje dla regionu Pomorze. W dniach 01.09.2023 - 10.09.2023 przewiduje się, że stężenie pyłku pokrzywy prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - spadkowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku bylicy. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto oczekuje się niskiego stężenia pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się średniego poziomu pyłku traw. Tendencja - bez zmian.

Warmia, Mazury, Podlasie

01-09-2023 - 10-09-2023

Alergolodzy ostrzegają region Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach 01.09.2023 - 10.09.2023 stężenie pyłku ambrozji prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest średnie stężenie pyłku bylicy. Tendencja - wzrostowa. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem traw prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian.

Ziemia Lubuska

01-10-2023 - 10-10-2023

Komunikat o pyleniach dla regionu Ziemia Lubuska. W dniach 01.10.2023 - 10.10.2023 przewidywane jest niskie stężenie pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian.

Śląsk i Wielkopolska

01-09-2023 - 10-09-2023

Najnowsze informacje dla regionu Śląsk i Wielkopolska. W dniach 01.09.2023 - 10.09.2023 przewidywane jest średnie stężenie pyłku traw, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo oczekuje się średniego poziomu pyłku bylicy, z tendencją bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji może być niskie. Tendencja - bez zmian.

Mazowsze i ziemia Lubelska

01-09-2023 - 10-09-2023

Alergolodzy ostrzegają region Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.09.2023 - 10.09.2023 przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją spadkową. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku pokrzywy będzie niskie, z tendencją pylenia spadkową. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku traw prawdopodobnie będzie średnie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że stężenie pyłku ambrozji będzie niskie, z tendencją bez zmian.

Sudety

01-09-2023 - 10-09-2023

Alergolodzy ostrzegają region Sudety. W dniach od 01.09.2023 do 10.09.2023 oczekuje się niskiego poziomu pyłku ambrozji, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku traw, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem bylicy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja pylenia - spadkowa.

Małopolska

01-09-2023 - 10-09-2023

Alergolodzy informują region Małopolska. W dniach od 01.09.2023 do 10.09.2023 nasycenie powietrza pyłkiem ambrozji może być niskie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku traw będzie średnie, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy będzie średnie, z tendencją pylenia bez zmian.

Karpaty

01-09-2023 - 10-09-2023

Komunikat o pyleniach dla regionu Karpaty. W dniach 01.09.2023 - 10.09.2023 nasycenie powietrza pyłkiem ambrozji będzie niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku bylicy będzie średnie. Tendencja - spadkowa. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem traw może być niskie, z tendencją bez zmian.
Wszystkie komunikaty