Wybierz region i sprawdź aktualne pylenie

Komunikaty

Cała Polska

01-09-2020 - 10-09-2020

Najnowsze informacje dla regionu Cała Polska. W dniach 01.09.2020 - 10.09.2020 przewidywane jest średnie stężenie pyłku bylicy. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się średniego poziomu pyłku traw, z tendencją wzrostową. Ponadto przewidywane jest niskie stężenie pyłku pokrzywy. Tendencja - spadkowa. Warto również odnotować, że przewidywane jest niskie stężenie pyłku ambrozji, z tendencją bez zmian.

Wybrzeże

01-09-2020 - 10-09-2020

Alergolodzy informują region Wybrzeże. W dniach od 01.09.2020 do 10.09.2020 przewiduje się średnie stężenie pyłku traw, z tendencją bez zmian. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku ambrozji. Tendencja pylenia - bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku pokrzywy może być niskie. Tendencja - spadkowa. Warto również odnotować, że stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - spadkowa.

Pomorze

01-09-2020 - 10-09-2020

Najnowsze informacje dla regionu Pomorze. W dniach 01.09.2020 - 10.09.2020 nasycenie powietrza pyłkiem pokrzywy będzie niskie. Tendencja - spadkowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku bylicy. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto przewiduje się niskie stężenie pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się średniego stężenia pyłku traw. Tendencja - bez zmian.

Warmia, Mazury, Podlasie

01-09-2020 - 10-09-2020

Alergolodzy ostrzegają region Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach 01.09.2020 - 10.09.2020 przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji może być niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się średniego poziomu pyłku bylicy. Tendencja - wzrostowa. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem traw będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian.

Ziemia Lubuska

01-10-2020 - 10-10-2020

Alergolodzy ostrzegają region Ziemia Lubuska. W dniach 01.10.2020 - 10.10.2020 przewidywane jest niskie stężenie pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian.

Śląsk i Wielkopolska

01-09-2020 - 10-09-2020

Komunikat o pyleniach dla regionu Śląsk i Wielkopolska. W dniach 01.09.2020 - 10.09.2020 przewidywane jest średnie stężenie pyłku traw, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo przewiduje się średnie stężenie pyłku bylicy, z tendencją bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji może być niskie. Tendencja - bez zmian.

Mazowsze i ziemia Lubelska

01-09-2020 - 10-09-2020

Informacje alergologiczne dla regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.09.2020 - 10.09.2020 nasycenie powietrza pyłkiem bylicy będzie niskie, z tendencją spadkową. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem pokrzywy może być niskie, z tendencją pylenia spadkową. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku traw może być średnie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji będzie niskie, z tendencją bez zmian.

Sudety

01-09-2020 - 10-09-2020

Alergolodzy informują region Sudety. W dniach od 01.09.2020 do 10.09.2020 przewidywane jest niskie stężenie pyłku ambrozji, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku traw, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem bylicy może być średnie. Tendencja pylenia - spadkowa.

Małopolska

01-09-2020 - 10-09-2020

Alergolodzy ostrzegają region Małopolska. W dniach od 01.09.2020 do 10.09.2020 przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku traw może być średnie, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy może być średnie, z tendencją pylenia bez zmian.

Karpaty

01-09-2020 - 10-09-2020

Alergolodzy ostrzegają region Karpaty. W dniach 01.09.2020 - 10.09.2020 przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem bylicy będzie średnie. Tendencja - spadkowa. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku traw będzie niskie, z tendencją bez zmian.
Wszystkie komunikaty
Porady