Wybierz region i sprawdź aktualne pylenie

Komunikaty

Cała Polska

01-02-2020 - 10-02-2020

Informacje alergologiczne dla regionu Cała Polska. W dniach 01.02.2020 - 10.02.2020 przewidywane jest niskie stężenie pyłku leszczyny. Tendencja - bez zmian.

Wybrzeże

01-02-2020 - 10-02-2020

Alergolodzy ostrzegają region Wybrzeże. W dniach od 01.02.2020 do 10.02.2020 oczekuje się niskiego stężenia pyłku leszczyny. Tendencja - bez zmian.

Pomorze

01-02-2020 - 10-02-2020

Alergolodzy ostrzegają region Pomorze. W dniach od 01.02.2020 do 10.02.2020 przewiduje się, że stężenie pyłku leszczyny prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian.

Warmia, Mazury, Podlasie

01-02-2020 - 10-02-2020

Alergolodzy ostrzegają region Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach od 01.02.2020 do 10.02.2020 przewidywane jest niskie stężenie pyłku leszczyny. Tendencja pylenia - bez zmian.

Ziemia Lubuska

01-02-2020 - 10-02-2020

Alergolodzy ostrzegają region Ziemia Lubuska. W dniach 01.02.2020 - 10.02.2020 nasycenie powietrza pyłkiem leszczyny prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku olszy będzie niskie. Tendencja - wzrostowa.

Śląsk i Wielkopolska

01-02-2020 - 10-02-2020

Alergolodzy informują region Śląsk i Wielkopolska. W dniach od 01.02.2020 do 10.02.2020 oczekuje się niskiego stężenia pyłku leszczyny. Tendencja pylenia - bez zmian.

Mazowsze i ziemia Lubelska

01-02-2020 - 10-02-2020

Alergolodzy ostrzegają region Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach od 01.02.2020 do 10.02.2020 przewiduje się, że stężenie pyłku leszczyny może być niskie. Tendencja - bez zmian.

Sudety

01-02-2020 - 10-02-2020

Informacje alergologiczne dla regionu Sudety. W dniach 01.02.2020 - 10.02.2020 nasycenie powietrza pyłkiem leszczyny będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian.

Małopolska

01-02-2020 - 10-02-2020

Dotyczy regionu Małopolska. W dniach 01.02.2020 - 10.02.2020 stężenie pyłku leszczyny będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian.

Karpaty

01-02-2020 - 10-02-2020

Dotyczy regionu Karpaty. W dniach 01.02.2020 - 10.02.2020 przewiduje się niskie stężenie pyłku leszczyny. Tendencja pylenia - bez zmian.
Wszystkie komunikaty
Porady