Wybierz region i sprawdź aktualne pylenie

Komunikaty

Cała Polska

01-03-2017 - 10-03-2017

Komunikat o pyleniach dla regionu Cała Polska. W dniach 01.03.2017 - 10.03.2017 przewidywane jest średnie stężenie pyłku olszy. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się wysokiego stężenia pyłku leszczyny, z tendencją wzrostową.

Wybrzeże

01-03-2017 - 10-03-2017

Alergolodzy informują region Wybrzeże. W dniach od 01.03.2017 do 10.03.2017 przewiduje się wysokie stężenie pyłku leszczyny, z tendencją wzrostową. Dodatkowo przewiduje się wysokie stężenie pyłku olszy, z tendencją pylenia wzrostową.

Pomorze

01-03-2017 - 10-03-2017

Alergolodzy informują region Pomorze. W dniach od 01.03.2017 do 10.03.2017 oczekuje się wysokiego stężenia pyłku leszczyny. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo stężenie pyłku olszy prawdopodobnie będzie wysokie. Tendencja - wzrostowa.

Warmia, Mazury, Podlasie

01-03-2017 - 10-03-2017

Dotyczy regionu Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach 01.03.2017 - 10.03.2017 nasycenie powietrza pyłkiem olszy będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem leszczyny prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - bez zmian.

Ziemia Lubuska

01-03-2017 - 10-03-2017

Alergolodzy informują region Ziemia Lubuska. W dniach od 01.03.2017 do 10.03.2017 nasycenie powietrza pyłkiem olszy będzie wysokie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest wysokie stężenie pyłku leszczyny. Tendencja - wzrostowa.

Śląsk i Wielkopolska

01-03-2017 - 10-03-2017

Najnowsze informacje dla regionu Śląsk i Wielkopolska. W dniach 01.03.2017 - 10.03.2017 nasycenie powietrza pyłkiem leszczyny może być wysokie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku topoli. Tendencja - wzrostowa. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku olszy będzie wysokie, z tendencją pylenia wzrostową.

Mazowsze i ziemia Lubelska

01-03-2017 - 10-03-2017

Dotyczy regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.03.2017 - 10.03.2017 przewidywane jest wysokie stężenie pyłku leszczyny. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo oczekuje się wysokiego stężenia pyłku olszy, z tendencją wzrostową.

Sudety

01-03-2017 - 10-03-2017

Alergolodzy ostrzegają region Sudety. W dniach 01.03.2017 - 10.03.2017 oczekuje się niskiego stężenia pyłku olszy, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo oczekuje się średniego stężenia pyłku leszczyny, z tendencją bez zmian.

Małopolska

01-03-2017 - 10-03-2017

Komunikat o pyleniach dla regionu Małopolska. W dniach 01.03.2017 - 10.03.2017 oczekuje się niskiego stężenia pyłku topoli, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo oczekuje się wysokiego stężenia pyłku olszy, z tendencją wzrostową. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem leszczyny może być wysokie. Tendencja - wzrostowa.

Karpaty

01-03-2017 - 10-03-2017

Informacje alergologiczne dla regionu Karpaty. W dniach 01.03.2017 - 10.03.2017 nasycenie powietrza pyłkiem olszy może być niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku leszczyny będzie średnie, z tendencją pylenia bez zmian.
Wszystkie komunikaty