Wybierz region i sprawdź aktualne pylenie

Komunikaty

Cała Polska

01-08-2022 - 10-08-2022

Dotyczy regionu Cała Polska. W dniach 01.08.2022 - 10.08.2022 oczekuje się wysokiego stężenia pyłku bylicy. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewiduje się niskie stężenie pyłku szczawiu, z tendencją bez zmian. Ponadto oczekuje się średniego stężenia pyłku komosy. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się wysokiego poziomu pyłku pokrzywy, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, oczekuje się średniego poziomu pyłku babki, z tendencją pylenia bez zmian. Jednocześnie przewidywane jest średnie stężenie pyłku traw, z tendencją bez zmian.

Wybrzeże

01-08-2022 - 10-08-2022

Alergolodzy ostrzegają region Wybrzeże. W dniach 01.08.2022 - 10.08.2022 nasycenie powietrza pyłkiem babki będzie średnie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem komosy może być średnie. Tendencja - wzrostowa. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy może być wysokie. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że stężenie pyłku traw prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Co równie ważne, oczekuje się wysokiego poziomu pyłku pokrzywy. Tendencja pylenia - bez zmian. Jednocześnie oczekuje się niskiego stężenia pyłku szczawiu. Tendencja - bez zmian.

Pomorze

01-08-2022 - 10-08-2022

Komunikat o pyleniach dla regionu Pomorze. W dniach 01.08.2022 - 10.08.2022 oczekuje się średniego poziomu pyłku komosy. Tendencja - wzrostowa. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku pokrzywy może być wysokie. Tendencja pylenia - bez zmian. Ponadto oczekuje się niskiego poziomu pyłku traw. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem bylicy może być wysokie, z tendencją pylenia bez zmian. Co równie ważne, oczekuje się średniego stężenia pyłku babki, z tendencją pylenia bez zmian. Jednocześnie stężenie pyłku szczawiu będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian.

Warmia, Mazury, Podlasie

01-08-2022 - 10-08-2022

Dotyczy regionu Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach 01.08.2022 - 10.08.2022 przewiduje się, że stężenie pyłku szczawiu prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem pokrzywy będzie wysokie, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto przewiduje się średnie stężenie pyłku babki, z tendencją wzrostową. Warto również odnotować, że przewidywane jest wysokie stężenie pyłku traw, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, stężenie pyłku komosy może być średnie, z tendencją pylenia bez zmian. Jednocześnie przewiduje się średnie stężenie pyłku bylicy, z tendencją bez zmian.

Ziemia Lubuska

01-08-2022 - 10-08-2022

Alergolodzy ostrzegają region Ziemia Lubuska. W dniach od 01.08.2022 do 10.08.2022 oczekuje się wysokiego poziomu pyłku pokrzywy, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku traw prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją spadkową. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem szczawiu będzie niskie, z tendencją pylenia spadkową. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem babki może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Co równie ważne, stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie wysokie, z tendencją bez zmian. Jednocześnie nasycenie powietrza pyłkiem komosy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - wzrostowa.

Śląsk i Wielkopolska

01-08-2022 - 10-08-2022

Alergolodzy ostrzegają region Śląsk i Wielkopolska. W dniach od 01.08.2022 do 10.08.2022 przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy będzie wysokie, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem babki prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja pylenia - bez zmian. Ponadto przewiduje się wysokie stężenie pyłku pokrzywy, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się średniego poziomu pyłku komosy. Tendencja - bez zmian. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem szczawiu prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia spadkową. Jednocześnie nasycenie powietrza pyłkiem traw prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian.

Mazowsze i ziemia Lubelska

01-08-2022 - 10-08-2022

Najnowsze informacje dla regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.08.2022 - 10.08.2022 nasycenie powietrza pyłkiem bylicy może być wysokie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem traw może być niskie. Tendencja - bez zmian. Ponadto stężenie pyłku szczawiu prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem babki prawdopodobnie będzie średnie, z tendencją pylenia bez zmian. Co równie ważne, przewiduje się średnie stężenie pyłku komosy. Tendencja - wzrostowa. Jednocześnie stężenie pyłku pokrzywy prawdopodobnie będzie wysokie. Tendencja pylenia - bez zmian.

Sudety

01-08-2022 - 10-08-2022

Alergolodzy informują region Sudety. W dniach od 01.08.2022 do 10.08.2022 przewiduje się, że stężenie pyłku komosy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewiduje się średnie stężenie pyłku babki, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto stężenie pyłku traw może być wysokie. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że przewidywane jest niskie stężenie pyłku szczawiu. Tendencja pylenia - bez zmian. Co równie ważne, stężenie pyłku pokrzywy będzie wysokie. Tendencja pylenia - bez zmian. Jednocześnie nasycenie powietrza pyłkiem bylicy może być średnie. Tendencja - bez zmian.

Małopolska

01-08-2022 - 10-08-2022

Dotyczy regionu Małopolska. W dniach 01.08.2022 - 10.08.2022 stężenie pyłku babki może być średnie. Tendencja pylenia - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku traw, z tendencją bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy może być wysokie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się średniego stężenia pyłku komosy, z tendencją pylenia bez zmian. Co równie ważne, przewiduje się niskie stężenie pyłku szczawiu. Tendencja pylenia - spadkowa. Jednocześnie stężenie pyłku pokrzywy może być wysokie, z tendencją bez zmian.

Karpaty

01-08-2022 - 10-08-2022

Alergolodzy informują region Karpaty. W dniach od 01.08.2022 do 10.08.2022 przewiduje się, że stężenie pyłku traw będzie wysokie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest wysokie stężenie pyłku pokrzywy. Tendencja - bez zmian. Ponadto stężenie pyłku babki będzie średnie. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że przewidywane jest średnie stężenie pyłku bylicy, z tendencją pylenia bez zmian. Co równie ważne, stężenie pyłku komosy będzie średnie. Tendencja - bez zmian. Jednocześnie stężenie pyłku szczawiu prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian.
Wszystkie komunikaty