Wybierz region i sprawdź aktualne pylenie

Komunikaty

Cała Polska

01-09-2018 - 10-09-2018

Dotyczy regionu Cała Polska. W dniach 01.09.2018 - 10.09.2018 oczekuje się średniego poziomu pyłku bylicy. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewiduje się niskie stężenie pyłku pokrzywy, z tendencją spadkową. Ponadto oczekuje się średniego stężenia pyłku traw. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że przewidywane jest niskie stężenie pyłku ambrozji, z tendencją bez zmian.

Wybrzeże

01-09-2018 - 10-09-2018

Alergolodzy ostrzegają region Wybrzeże. W dniach od 01.09.2018 do 10.09.2018 przewiduje się średnie stężenie pyłku traw, z tendencją bez zmian. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku pokrzywy. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem ambrozji może być niskie. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy będzie niskie. Tendencja - spadkowa.

Pomorze

01-09-2018 - 10-09-2018

Alergolodzy ostrzegają region Pomorze. W dniach 01.09.2018 - 10.09.2018 nasycenie powietrza pyłkiem pokrzywy będzie niskie. Tendencja - spadkowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku bylicy. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto przewidywane jest niskie stężenie pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się średniego stężenia pyłku traw. Tendencja - bez zmian.

Warmia, Mazury, Podlasie

01-09-2018 - 10-09-2018

Dotyczy regionu Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach 01.09.2018 - 10.09.2018 przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku traw. Tendencja - bez zmian. Ponadto stężenie pyłku ambrozji prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian.

Ziemia Lubuska

01-10-2018 - 10-10-2018

Alergolodzy ostrzegają region Ziemia Lubuska. W dniach 01.10.2018 - 10.10.2018 przewiduje się niskie stężenie pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian.

Śląsk i Wielkopolska

01-09-2018 - 10-09-2018

Informacje alergologiczne dla regionu Śląsk i Wielkopolska. W dniach 01.09.2018 - 10.09.2018 przewidywane jest średnie stężenie pyłku traw, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo przewidywane jest średnie stężenie pyłku bylicy, z tendencją bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji będzie niskie. Tendencja - bez zmian.

Mazowsze i ziemia Lubelska

01-09-2018 - 10-09-2018

Dotyczy regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.09.2018 - 10.09.2018 stężenie pyłku ambrozji prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku pokrzywy będzie niskie, z tendencją pylenia spadkową. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku traw może być średnie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że stężenie pyłku bylicy może być niskie, z tendencją spadkową.

Sudety

01-09-2018 - 10-09-2018

Alergolodzy ostrzegają region Sudety. W dniach od 01.09.2018 do 10.09.2018 oczekuje się niskiego stężenia pyłku traw, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku ambrozji, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem bylicy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja pylenia - spadkowa.

Małopolska

01-09-2018 - 10-09-2018

Alergolodzy ostrzegają region Małopolska. W dniach od 01.09.2018 do 10.09.2018 nasycenie powietrza pyłkiem bylicy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto stężenie pyłku traw prawdopodobnie będzie średnie, z tendencją pylenia wzrostową.

Karpaty

01-09-2018 - 10-09-2018

Najnowsze informacje dla regionu Karpaty. W dniach 01.09.2018 - 10.09.2018 stężenie pyłku traw będzie niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy może być średnie. Tendencja - spadkowa. Ponadto stężenie pyłku ambrozji będzie niskie, z tendencją bez zmian.
Wszystkie komunikaty