Wybierz region i sprawdź aktualne pylenie

Komunikaty

Cała Polska

01-03-2018 - 10-03-2018

Komunikat o pyleniach dla regionu Cała Polska. W dniach 01.03.2018 - 10.03.2018 oczekuje się wysokiego poziomu pyłku leszczyny. Tendencja - wzrostowa. Dodatkowo oczekuje się średniego stężenia pyłku olszy, z tendencją bez zmian.

Wybrzeże

01-03-2018 - 10-03-2018

Alergolodzy informują region Wybrzeże. W dniach od 01.03.2018 do 10.03.2018 przewiduje się wysokie stężenie pyłku olszy, z tendencją wzrostową. Dodatkowo przewidywane jest wysokie stężenie pyłku leszczyny, z tendencją pylenia wzrostową.

Pomorze

01-03-2018 - 10-03-2018

Alergolodzy ostrzegają region Pomorze. W dniach od 01.03.2018 do 10.03.2018 przewidywane jest wysokie stężenie pyłku leszczyny. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo stężenie pyłku olszy będzie wysokie. Tendencja - wzrostowa.

Warmia, Mazury, Podlasie

01-03-2018 - 10-03-2018

Najnowsze informacje dla regionu Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach 01.03.2018 - 10.03.2018 stężenie pyłku leszczyny prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem olszy będzie niskie. Tendencja - bez zmian.

Ziemia Lubuska

01-03-2018 - 10-03-2018

Alergolodzy ostrzegają region Ziemia Lubuska. W dniach od 01.03.2018 do 10.03.2018 stężenie pyłku olszy prawdopodobnie będzie wysokie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się wysokiego poziomu pyłku leszczyny. Tendencja - wzrostowa.

Śląsk i Wielkopolska

01-03-2018 - 10-03-2018

Komunikat o pyleniach dla regionu Śląsk i Wielkopolska. W dniach 01.03.2018 - 10.03.2018 stężenie pyłku olszy będzie wysokie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku topoli. Tendencja - wzrostowa. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem leszczyny będzie wysokie, z tendencją pylenia wzrostową.

Mazowsze i ziemia Lubelska

01-03-2018 - 10-03-2018

Informacje alergologiczne dla regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.03.2018 - 10.03.2018 przewidywane jest wysokie stężenie pyłku olszy. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo przewidywane jest wysokie stężenie pyłku leszczyny, z tendencją wzrostową.

Sudety

01-03-2018 - 10-03-2018

Komunikat o pyleniach dla regionu Sudety. W dniach 01.03.2018 - 10.03.2018 oczekuje się średniego poziomu pyłku leszczyny, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo przewiduje się niskie stężenie pyłku olszy, z tendencją bez zmian.

Małopolska

01-03-2018 - 10-03-2018

Dotyczy regionu Małopolska. W dniach 01.03.2018 - 10.03.2018 przewiduje się wysokie stężenie pyłku leszczyny, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku topoli, z tendencją wzrostową. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku olszy prawdopodobnie będzie wysokie. Tendencja - wzrostowa.

Karpaty

01-03-2018 - 10-03-2018

Komunikat o pyleniach dla regionu Karpaty. W dniach 01.03.2018 - 10.03.2018 przewiduje się, że stężenie pyłku leszczyny będzie średnie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku olszy może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian.
Wszystkie komunikaty