Wybierz region i sprawdź aktualne pylenie

Komunikaty

Cała Polska

01-03-2019 - 10-03-2019

Informacje alergologiczne dla regionu Cała Polska. W dniach 01.03.2019 - 10.03.2019 oczekuje się średniego poziomu pyłku olszy. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest wysokie stężenie pyłku leszczyny, z tendencją wzrostową.

Wybrzeże

01-03-2019 - 10-03-2019

Alergolodzy ostrzegają region Wybrzeże. W dniach od 01.03.2019 do 10.03.2019 przewidywane jest wysokie stężenie pyłku leszczyny, z tendencją wzrostową. Dodatkowo oczekuje się wysokiego poziomu pyłku olszy, z tendencją pylenia wzrostową.

Pomorze

01-03-2019 - 10-03-2019

Alergolodzy ostrzegają region Pomorze. W dniach od 01.03.2019 do 10.03.2019 oczekuje się wysokiego poziomu pyłku leszczyny. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku olszy będzie wysokie. Tendencja - wzrostowa.

Warmia, Mazury, Podlasie

01-03-2019 - 10-03-2019

Informacje alergologiczne dla regionu Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach 01.03.2019 - 10.03.2019 nasycenie powietrza pyłkiem olszy będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku leszczyny będzie średnie. Tendencja - bez zmian.

Ziemia Lubuska

01-03-2019 - 10-03-2019

Alergolodzy ostrzegają region Ziemia Lubuska. W dniach od 01.03.2019 do 10.03.2019 stężenie pyłku olszy będzie wysokie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się wysokiego poziomu pyłku leszczyny. Tendencja - wzrostowa.

Śląsk i Wielkopolska

01-03-2019 - 10-03-2019

Komunikat o pyleniach dla regionu Śląsk i Wielkopolska. W dniach 01.03.2019 - 10.03.2019 nasycenie powietrza pyłkiem leszczyny będzie wysokie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo przewiduje się niskie stężenie pyłku topoli. Tendencja - wzrostowa. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku olszy może być wysokie, z tendencją pylenia wzrostową.

Mazowsze i ziemia Lubelska

01-03-2019 - 10-03-2019

Komunikat o pyleniach dla regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.03.2019 - 10.03.2019 przewiduje się wysokie stężenie pyłku leszczyny. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo przewidywane jest wysokie stężenie pyłku olszy, z tendencją wzrostową.

Sudety

01-03-2019 - 10-03-2019

Dotyczy regionu Sudety. W dniach 01.03.2019 - 10.03.2019 przewiduje się niskie stężenie pyłku olszy, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo oczekuje się średniego poziomu pyłku leszczyny, z tendencją bez zmian.

Małopolska

01-03-2019 - 10-03-2019

Najnowsze informacje dla regionu Małopolska. W dniach 01.03.2019 - 10.03.2019 przewiduje się niskie stężenie pyłku topoli, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo przewidywane jest wysokie stężenie pyłku olszy, z tendencją wzrostową. Ponadto stężenie pyłku leszczyny może być wysokie. Tendencja - wzrostowa.

Karpaty

01-03-2019 - 10-03-2019

Informacje alergologiczne dla regionu Karpaty. W dniach 01.03.2019 - 10.03.2019 przewiduje się, że stężenie pyłku olszy prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku leszczyny prawdopodobnie będzie średnie, z tendencją pylenia bez zmian.
Wszystkie komunikaty