Wybierz region i sprawdź aktualne pylenie

Komunikaty

Cała Polska

01-05-2017 - 10-05-2017

Dotyczy regionu Cała Polska. W dniach 01.05.2017 - 10.05.2017 przewidywane jest niskie stężenie pyłku buka. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewiduje się niskie stężenie pyłku grabu, z tendencją bez zmian. Ponadto przewiduje się średnie stężenie pyłku topoli. Tendencja - spadkowa. Warto również odnotować, że przewiduje się średnie stężenie pyłku brzozy, z tendencją spadkową. Co równie ważne, oczekuje się średniego stężenia pyłku dębu, z tendencją pylenia wzrostową. Jednocześnie przewidywane jest niskie stężenie pyłku traw, z tendencją wzrostową.

Wybrzeże

01-05-2017 - 10-05-2017

Alergolodzy ostrzegają region Wybrzeże. W dniach 01.05.2017 - 10.05.2017 nasycenie powietrza pyłkiem szczawiu prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - wzrostowa. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku traw prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - wzrostowa. Ponadto stężenie pyłku topoli będzie wysokie. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem brzozy może być wysokie. Tendencja - bez zmian. Co równie ważne, przewiduje się niskie stężenie pyłku grabu. Tendencja pylenia - bez zmian. Jednocześnie przewidywane jest niskie stężenie pyłku buka. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewiduje się wysokie stężenie pyłku dębu. Tendencja - wzrostowa.

Pomorze

01-05-2017 - 10-05-2017

Informacje alergologiczne dla regionu Pomorze. W dniach 01.05.2017 - 10.05.2017 nasycenie powietrza pyłkiem traw może być niskie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku szczawiu. Tendencja - wzrostowa. Ponadto stężenie pyłku buka prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że przewidywane jest niskie stężenie pyłku grabu, z tendencją pylenia bez zmian. Co równie ważne, stężenie pyłku dębu prawdopodobnie będzie wysokie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Jednocześnie przewidywane jest wysokie stężenie pyłku brzozy, z tendencją bez zmian. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem topoli będzie wysokie. Tendencja pylenia - wzrostowa.

Warmia, Mazury, Podlasie

01-05-2017 - 10-05-2017

Alergolodzy ostrzegają region Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach od 01.05.2017 do 10.05.2017 przewiduje się, że stężenie pyłku topoli może być średnie, z tendencją spadkową. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku grabu, z tendencją bez zmian. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem brzozy prawdopodobnie będzie średnie, z tendencją pylenia spadkową. Warto również odnotować, że oczekuje się niskiego stężenia pyłku buka, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem dębu będzie niskie. Tendencja - bez zmian.

Ziemia Lubuska

01-05-2017 - 10-05-2017

Dotyczy regionu Ziemia Lubuska. W dniach 01.05.2017 - 10.05.2017 przewiduje się, że stężenie pyłku topoli może być niskie, z tendencją spadkową. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem szczawiu będzie niskie, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto stężenie pyłku traw prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem dębu prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją spadkową. Co równie ważne, przewiduje się, że stężenie pyłku grabu może być niskie. Tendencja - bez zmian. Jednocześnie oczekuje się niskiego poziomu pyłku babki, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku buka, z tendencją pylenia bez zmian.

Śląsk i Wielkopolska

01-05-2017 - 10-05-2017

Alergolodzy informują region Śląsk i Wielkopolska. W dniach od 01.05.2017 do 10.05.2017 nasycenie powietrza pyłkiem dębu może być wysokie, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku babki. Tendencja - wzrostowa. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem buka prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem brzozy może być wysokie, z tendencją pylenia bez zmian. Co równie ważne, stężenie pyłku traw prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją wzrostową. Jednocześnie przewiduje się, że stężenie pyłku grabu będzie niskie, z tendencją bez zmian.

Mazowsze i ziemia Lubelska

01-05-2017 - 10-05-2017

Informacje alergologiczne dla regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.05.2017 - 10.05.2017 przewiduje się niskie stężenie pyłku grabu, z tendencją bez zmian. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem brzozy prawdopodobnie będzie wysokie, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto oczekuje się wysokiego poziomu pyłku topoli. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że stężenie pyłku dębu może być wysokie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Co równie ważne, stężenie pyłku szczawiu prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia wzrostową. Jednocześnie oczekuje się niskiego stężenia pyłku traw. Tendencja - wzrostowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku buka, z tendencją pylenia bez zmian.

Sudety

01-05-2017 - 10-05-2017

Alergolodzy informują region Sudety. W dniach od 01.05.2017 do 10.05.2017 przewiduje się, że stężenie pyłku dębu prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku brzozy będzie średnie. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto stężenie pyłku topoli będzie średnie. Tendencja - spadkowa. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem grabu może być niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Co równie ważne, stężenie pyłku buka może być niskie. Tendencja pylenia - bez zmian.

Małopolska

01-05-2017 - 10-05-2017

Dotyczy regionu Małopolska. W dniach 01.05.2017 - 10.05.2017 przewidywane jest niskie stężenie pyłku buka, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo przewiduje się wysokie stężenie pyłku dębu, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto oczekuje się niskiego stężenia pyłku traw. Tendencja pylenia - wzrostowa. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku brzozy może być wysokie, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, przewiduje się niskie stężenie pyłku grabu. Tendencja pylenia - bez zmian. Jednocześnie przewidywane jest niskie stężenie pyłku babki, z tendencją wzrostową.

Karpaty

01-05-2017 - 10-05-2017

Komunikat o pyleniach dla regionu Karpaty. W dniach 01.05.2017 - 10.05.2017 nasycenie powietrza pyłkiem buka będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się średniego poziomu pyłku topoli, z tendencją pylenia spadkową. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem brzozy może być średnie. Tendencja - spadkowa. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku dębu prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Co równie ważne, oczekuje się niskiego poziomu pyłku grabu. Tendencja pylenia - bez zmian.
Wszystkie komunikaty