Wybierz region i sprawdź aktualne pylenie

Komunikaty

Cała Polska

01-02-2023 - 10-02-2023

Komunikat o pyleniach dla regionu Cała Polska. W dniach 01.02.2023 - 10.02.2023 przewiduje się niskie stężenie pyłku leszczyny. Tendencja - bez zmian.

Wybrzeże

01-02-2023 - 10-02-2023

Alergolodzy ostrzegają region Wybrzeże. W dniach od 01.02.2023 do 10.02.2023 przewidywane jest niskie stężenie pyłku leszczyny. Tendencja - bez zmian.

Pomorze

01-02-2023 - 10-02-2023

Alergolodzy ostrzegają region Pomorze. W dniach od 01.02.2023 do 10.02.2023 nasycenie powietrza pyłkiem leszczyny może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian.

Warmia, Mazury, Podlasie

01-02-2023 - 10-02-2023

Alergolodzy informują region Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach od 01.02.2023 do 10.02.2023 oczekuje się niskiego stężenia pyłku leszczyny. Tendencja pylenia - bez zmian.

Ziemia Lubuska

01-02-2023 - 10-02-2023

Komunikat o pyleniach dla regionu Ziemia Lubuska. W dniach 01.02.2023 - 10.02.2023 stężenie pyłku leszczyny prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku olszy będzie niskie. Tendencja - wzrostowa.

Śląsk i Wielkopolska

01-02-2023 - 10-02-2023

Alergolodzy informują region Śląsk i Wielkopolska. W dniach od 01.02.2023 do 10.02.2023 przewiduje się niskie stężenie pyłku leszczyny. Tendencja pylenia - bez zmian.

Mazowsze i ziemia Lubelska

01-02-2023 - 10-02-2023

Alergolodzy informują region Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach od 01.02.2023 do 10.02.2023 nasycenie powietrza pyłkiem leszczyny może być niskie. Tendencja - bez zmian.

Sudety

01-02-2023 - 10-02-2023

Dotyczy regionu Sudety. W dniach 01.02.2023 - 10.02.2023 stężenie pyłku leszczyny będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian.

Małopolska

01-02-2023 - 10-02-2023

Alergolodzy ostrzegają region Małopolska. W dniach 01.02.2023 - 10.02.2023 stężenie pyłku leszczyny może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian.

Karpaty

01-02-2023 - 10-02-2023

Komunikat o pyleniach dla regionu Karpaty. W dniach 01.02.2023 - 10.02.2023 oczekuje się niskiego poziomu pyłku leszczyny. Tendencja pylenia - bez zmian.
Wszystkie komunikaty