Wybierz region i sprawdź aktualne pylenie

Komunikaty

Cała Polska

01-05-2022 - 10-05-2022

Komunikat o pyleniach dla regionu Cała Polska. W dniach 01.05.2022 - 10.05.2022 oczekuje się średniego poziomu pyłku brzozy. Tendencja - spadkowa. Dodatkowo przewiduje się niskie stężenie pyłku traw, z tendencją wzrostową. Ponadto oczekuje się średniego stężenia pyłku dębu. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że oczekuje się niskiego poziomu pyłku grabu, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, oczekuje się średniego stężenia pyłku topoli, z tendencją pylenia spadkową. Jednocześnie przewiduje się niskie stężenie pyłku buka, z tendencją bez zmian.

Wybrzeże

01-05-2022 - 10-05-2022

Komunikat o pyleniach dla regionu Wybrzeże. W dniach 01.05.2022 - 10.05.2022 stężenie pyłku topoli będzie wysokie. Tendencja - wzrostowa. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem traw prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - wzrostowa. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem buka prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem dębu będzie wysokie. Tendencja - wzrostowa. Co równie ważne, oczekuje się niskiego stężenia pyłku grabu. Tendencja pylenia - bez zmian. Jednocześnie oczekuje się niskiego poziomu pyłku szczawiu. Tendencja - wzrostowa. Dodatkowo oczekuje się wysokiego stężenia pyłku brzozy. Tendencja - bez zmian.

Pomorze

01-05-2022 - 10-05-2022

Dotyczy regionu Pomorze. W dniach 01.05.2022 - 10.05.2022 stężenie pyłku brzozy może być wysokie. Tendencja pylenia - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku traw. Tendencja - wzrostowa. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem buka prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że przewidywane jest wysokie stężenie pyłku topoli, z tendencją pylenia wzrostową. Co równie ważne, stężenie pyłku grabu może być niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Jednocześnie przewiduje się niskie stężenie pyłku szczawiu, z tendencją wzrostową. Dodatkowo stężenie pyłku dębu może być wysokie. Tendencja pylenia - wzrostowa.

Warmia, Mazury, Podlasie

01-05-2022 - 10-05-2022

Alergolodzy informują region Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach od 01.05.2022 do 10.05.2022 przewiduje się, że stężenie pyłku dębu może być niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku grabu, z tendencją bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku brzozy prawdopodobnie będzie średnie, z tendencją pylenia spadkową. Warto również odnotować, że przewidywane jest średnie stężenie pyłku topoli, z tendencją spadkową. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem buka może być niskie. Tendencja - bez zmian.

Ziemia Lubuska

01-05-2022 - 10-05-2022

Alergolodzy ostrzegają region Ziemia Lubuska. W dniach 01.05.2022 - 10.05.2022 nasycenie powietrza pyłkiem topoli prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją spadkową. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku babki prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto stężenie pyłku grabu może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku traw będzie niskie, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, stężenie pyłku dębu będzie niskie. Tendencja - spadkowa. Jednocześnie przewidywane jest niskie stężenie pyłku szczawiu, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku buka, z tendencją pylenia bez zmian.

Śląsk i Wielkopolska

01-05-2022 - 10-05-2022

Alergolodzy ostrzegają region Śląsk i Wielkopolska. W dniach od 01.05.2022 do 10.05.2022 nasycenie powietrza pyłkiem traw prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo oczekuje się wysokiego poziomu pyłku dębu. Tendencja - wzrostowa. Ponadto stężenie pyłku brzozy prawdopodobnie będzie wysokie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem babki będzie niskie, z tendencją pylenia wzrostową. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem grabu prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją bez zmian. Jednocześnie nasycenie powietrza pyłkiem buka może być niskie, z tendencją bez zmian.

Mazowsze i ziemia Lubelska

01-05-2022 - 10-05-2022

Dotyczy regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.05.2022 - 10.05.2022 przewiduje się niskie stężenie pyłku traw, z tendencją wzrostową. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem topoli prawdopodobnie będzie wysokie, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto przewidywane jest wysokie stężenie pyłku brzozy. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem szczawiu prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem grabu może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Jednocześnie oczekuje się niskiego stężenia pyłku buka. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewiduje się wysokie stężenie pyłku dębu, z tendencją pylenia wzrostową.

Sudety

01-05-2022 - 10-05-2022

Alergolodzy ostrzegają region Sudety. W dniach od 01.05.2022 do 10.05.2022 przewiduje się, że stężenie pyłku topoli może być średnie. Tendencja pylenia - spadkowa. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem brzozy może być średnie. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem buka prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku dębu będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Co równie ważne, przewiduje się, że stężenie pyłku grabu prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian.

Małopolska

01-05-2022 - 10-05-2022

Najnowsze informacje dla regionu Małopolska. W dniach 01.05.2022 - 10.05.2022 oczekuje się niskiego stężenia pyłku babki, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo oczekuje się wysokiego poziomu pyłku brzozy, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto przewidywane jest niskie stężenie pyłku buka. Tendencja pylenia - bez zmian. Warto również odnotować, że stężenie pyłku grabu prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, oczekuje się niskiego poziomu pyłku traw. Tendencja pylenia - wzrostowa. Jednocześnie przewiduje się wysokie stężenie pyłku dębu, z tendencją wzrostową.

Karpaty

01-05-2022 - 10-05-2022

Komunikat o pyleniach dla regionu Karpaty. W dniach 01.05.2022 - 10.05.2022 nasycenie powietrza pyłkiem dębu może być niskie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się średniego stężenia pyłku topoli, z tendencją pylenia spadkową. Ponadto stężenie pyłku brzozy będzie średnie. Tendencja - spadkowa. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku buka będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Co równie ważne, oczekuje się niskiego stężenia pyłku grabu. Tendencja pylenia - bez zmian.
Wszystkie komunikaty