Wybierz region i sprawdź aktualne pylenie

Komunikaty

Cała Polska

01-06-2024 - 10-06-2024

Alergolodzy ostrzegają region Cała Polska. W dniach 01.06.2024 - 10.06.2024 oczekuje się wysokiego stężenia pyłku pokrzywy. Tendencja - wzrostowa. Dodatkowo przewidywane jest średnie stężenie pyłku babki, z tendencją wzrostową. Ponadto oczekuje się wysokiego poziomu pyłku traw. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że oczekuje się średniego stężenia pyłku szczawiu, z tendencją bez zmian.

Wybrzeże

01-06-2024 - 10-06-2024

Alergolodzy ostrzegają region Wybrzeże. W dniach od 01.06.2024 do 10.06.2024 przewiduje się średnie stężenie pyłku babki, z tendencją wzrostową. Dodatkowo przewidywane jest wysokie stężenie pyłku pokrzywy. Tendencja pylenia - wzrostowa. Ponadto stężenie pyłku komosy może być niskie. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku traw będzie wysokie. Tendencja - wzrostowa. Co równie ważne, przewiduje się, że stężenie pyłku szczawiu prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - bez zmian.

Pomorze

01-06-2024 - 10-06-2024

Alergolodzy informują region Pomorze. W dniach od 01.06.2024 do 10.06.2024 przewidywane jest wysokie stężenie pyłku traw. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku komosy. Tendencja - wzrostowa. Ponadto przewiduje się średnie stężenie pyłku szczawiu. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku babki prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - wzrostowa. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem pokrzywy będzie wysokie. Tendencja pylenia - wzrostowa.

Warmia, Mazury, Podlasie

01-06-2024 - 10-06-2024

Informacje alergologiczne dla regionu Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach 01.06.2024 - 10.06.2024 przewiduje się, że stężenie pyłku szczawiu będzie średnie, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo przewidywane jest wysokie stężenie pyłku traw, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku pokrzywy będzie średnie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Warto również odnotować, że oczekuje się niskiego stężenia pyłku babki, z tendencją bez zmian.

Ziemia Lubuska

01-06-2024 - 10-06-2024

Komunikat o pyleniach dla regionu Ziemia Lubuska. W dniach 01.06.2024 - 10.06.2024 przewidywane jest średnie stężenie pyłku szczawiu, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest wysokie stężenie pyłku traw, z tendencją bez zmian. Ponadto przewidywane jest wysokie stężenie pyłku pokrzywy, z tendencją bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem komosy będzie niskie, z tendencją pylenia wzrostową. Co równie ważne, przewiduje się średnie stężenie pyłku babki, z tendencją bez zmian.

Śląsk i Wielkopolska

01-06-2024 - 10-06-2024

Alergolodzy informują region Śląsk i Wielkopolska. W dniach od 01.06.2024 do 10.06.2024 przewidywane jest średnie stężenie pyłku babki, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku traw może być wysokie, z tendencją bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku pokrzywy będzie wysokie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem szczawiu może być średnie, z tendencją pylenia bez zmian.

Mazowsze i ziemia Lubelska

01-06-2024 - 10-06-2024

Najnowsze informacje dla regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.06.2024 - 10.06.2024 oczekuje się wysokiego poziomu pyłku traw. Tendencja - wzrostowa. Dodatkowo oczekuje się wysokiego poziomu pyłku pokrzywy, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto oczekuje się niskiego stężenia pyłku komosy, z tendencją pylenia spadkową. Warto również odnotować, że stężenie pyłku szczawiu będzie średnie. Tendencja pylenia - bez zmian. Co równie ważne, przewiduje się średnie stężenie pyłku babki, z tendencją pylenia wzrostową.

Sudety

01-06-2024 - 10-06-2024

Dotyczy regionu Sudety. W dniach 01.06.2024 - 10.06.2024 nasycenie powietrza pyłkiem szczawiu będzie średnie, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem babki będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku pokrzywy będzie średnie, z tendencją wzrostową. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem traw może być wysokie, z tendencją wzrostową.

Małopolska

01-06-2024 - 10-06-2024

Alergolodzy ostrzegają region Małopolska. W dniach 01.06.2024 - 10.06.2024 oczekuje się średniego stężenia pyłku babki, z tendencją bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku pokrzywy będzie wysokie, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto oczekuje się wysokiego poziomu pyłku traw. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że stężenie pyłku szczawiu może być średnie. Tendencja pylenia - bez zmian.

Karpaty

01-06-2024 - 10-06-2024

Alergolodzy ostrzegają region Karpaty. W dniach od 01.06.2024 do 10.06.2024 nasycenie powietrza pyłkiem traw będzie wysokie. Tendencja - wzrostowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku babki, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku pokrzywy może być średnie. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że przewiduje się średnie stężenie pyłku szczawiu. Tendencja pylenia - wzrostowa.
Wszystkie komunikaty