Wybierz region i sprawdź aktualne pylenie

Komunikaty

Cała Polska

01-09-2021 - 10-09-2021

Najnowsze informacje dla regionu Cała Polska. W dniach 01.09.2021 - 10.09.2021 oczekuje się średniego stężenia pyłku bylicy. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku pokrzywy, z tendencją spadkową. Ponadto przewiduje się średnie stężenie pyłku traw. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że oczekuje się niskiego poziomu pyłku ambrozji, z tendencją bez zmian.

Wybrzeże

01-09-2021 - 10-09-2021

Alergolodzy informują region Wybrzeże. W dniach od 01.09.2021 do 10.09.2021 przewiduje się średnie stężenie pyłku traw, z tendencją bez zmian. Dodatkowo przewiduje się niskie stężenie pyłku pokrzywy. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - spadkowa.

Pomorze

01-09-2021 - 10-09-2021

Alergolodzy ostrzegają region Pomorze. W dniach 01.09.2021 - 10.09.2021 stężenie pyłku pokrzywy będzie niskie. Tendencja - spadkowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku bylicy. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto oczekuje się niskiego stężenia pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się średniego poziomu pyłku traw. Tendencja - bez zmian.

Warmia, Mazury, Podlasie

01-09-2021 - 10-09-2021

Alergolodzy ostrzegają region Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach 01.09.2021 - 10.09.2021 stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku traw. Tendencja - bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian.

Ziemia Lubuska

01-10-2021 - 10-10-2021

Najnowsze informacje dla regionu Ziemia Lubuska. W dniach 01.10.2021 - 10.10.2021 oczekuje się niskiego poziomu pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian.

Śląsk i Wielkopolska

01-09-2021 - 10-09-2021

Alergolodzy ostrzegają region Śląsk i Wielkopolska. W dniach 01.09.2021 - 10.09.2021 oczekuje się średniego stężenia pyłku traw, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo oczekuje się średniego stężenia pyłku bylicy, z tendencją bez zmian. Ponadto stężenie pyłku ambrozji prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - bez zmian.

Mazowsze i ziemia Lubelska

01-09-2021 - 10-09-2021

Dotyczy regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.09.2021 - 10.09.2021 nasycenie powietrza pyłkiem ambrozji prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku pokrzywy będzie niskie, z tendencją pylenia spadkową. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku traw prawdopodobnie będzie średnie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy może być niskie, z tendencją spadkową.

Sudety

01-09-2021 - 10-09-2021

Alergolodzy ostrzegają region Sudety. W dniach od 01.09.2021 do 10.09.2021 przewiduje się niskie stężenie pyłku traw, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku ambrozji, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy może być średnie. Tendencja pylenia - spadkowa.

Małopolska

01-09-2021 - 10-09-2021

Alergolodzy informują region Małopolska. W dniach od 01.09.2021 do 10.09.2021 przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku ambrozji będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto stężenie pyłku traw będzie średnie, z tendencją pylenia wzrostową.

Karpaty

01-09-2021 - 10-09-2021

Dotyczy regionu Karpaty. W dniach 01.09.2021 - 10.09.2021 stężenie pyłku traw będzie niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem bylicy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - spadkowa. Ponadto stężenie pyłku ambrozji będzie niskie, z tendencją bez zmian.
Wszystkie komunikaty