Wybierz region i sprawdź aktualne pylenie

Komunikaty

Cała Polska

01-05-2021 - 10-05-2021

Informacje alergologiczne dla regionu Cała Polska. W dniach 01.05.2021 - 10.05.2021 przewidywane jest średnie stężenie pyłku brzozy. Tendencja - spadkowa. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku traw, z tendencją wzrostową. Ponadto oczekuje się średniego stężenia pyłku dębu. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że oczekuje się niskiego stężenia pyłku grabu, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, przewiduje się średnie stężenie pyłku topoli, z tendencją pylenia spadkową. Jednocześnie oczekuje się niskiego stężenia pyłku buka, z tendencją bez zmian.

Wybrzeże

01-05-2021 - 10-05-2021

Informacje alergologiczne dla regionu Wybrzeże. W dniach 01.05.2021 - 10.05.2021 stężenie pyłku topoli będzie wysokie. Tendencja - wzrostowa. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku traw może być niskie. Tendencja - wzrostowa. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem buka prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku dębu może być wysokie. Tendencja - wzrostowa. Co równie ważne, oczekuje się niskiego stężenia pyłku grabu. Tendencja pylenia - bez zmian. Jednocześnie przewidywane jest niskie stężenie pyłku szczawiu. Tendencja - wzrostowa. Dodatkowo oczekuje się wysokiego stężenia pyłku brzozy. Tendencja - bez zmian.

Pomorze

01-05-2021 - 10-05-2021

Najnowsze informacje dla regionu Pomorze. W dniach 01.05.2021 - 10.05.2021 stężenie pyłku brzozy może być wysokie. Tendencja pylenia - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku traw. Tendencja - wzrostowa. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem buka prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się wysokiego poziomu pyłku topoli, z tendencją pylenia wzrostową. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem grabu prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Jednocześnie przewidywane jest niskie stężenie pyłku szczawiu, z tendencją wzrostową. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku dębu może być wysokie. Tendencja pylenia - wzrostowa.

Warmia, Mazury, Podlasie

01-05-2021 - 10-05-2021

Alergolodzy ostrzegają region Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach od 01.05.2021 do 10.05.2021 stężenie pyłku dębu będzie niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku grabu, z tendencją bez zmian. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem brzozy prawdopodobnie będzie średnie, z tendencją pylenia spadkową. Warto również odnotować, że przewiduje się średnie stężenie pyłku topoli, z tendencją spadkową. Co równie ważne, przewiduje się, że stężenie pyłku buka może być niskie. Tendencja - bez zmian.

Ziemia Lubuska

01-05-2021 - 10-05-2021

Komunikat o pyleniach dla regionu Ziemia Lubuska. W dniach 01.05.2021 - 10.05.2021 nasycenie powietrza pyłkiem topoli będzie niskie, z tendencją spadkową. Dodatkowo stężenie pyłku babki będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku grabu prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem traw będzie niskie, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem dębu prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - spadkowa. Jednocześnie oczekuje się niskiego poziomu pyłku szczawiu, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku buka, z tendencją pylenia bez zmian.

Śląsk i Wielkopolska

01-05-2021 - 10-05-2021

Alergolodzy informują region Śląsk i Wielkopolska. W dniach od 01.05.2021 do 10.05.2021 stężenie pyłku traw może być niskie, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo przewidywane jest wysokie stężenie pyłku dębu. Tendencja - wzrostowa. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem brzozy będzie wysokie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że stężenie pyłku babki będzie niskie, z tendencją pylenia wzrostową. Co równie ważne, przewiduje się, że stężenie pyłku grabu będzie niskie, z tendencją bez zmian. Jednocześnie stężenie pyłku buka może być niskie, z tendencją bez zmian.

Mazowsze i ziemia Lubelska

01-05-2021 - 10-05-2021

Najnowsze informacje dla regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.05.2021 - 10.05.2021 przewidywane jest niskie stężenie pyłku traw, z tendencją wzrostową. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku topoli będzie wysokie, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto przewidywane jest wysokie stężenie pyłku brzozy. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem szczawiu będzie niskie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Co równie ważne, przewiduje się, że stężenie pyłku grabu będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Jednocześnie oczekuje się niskiego stężenia pyłku buka. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się wysokiego poziomu pyłku dębu, z tendencją pylenia wzrostową.

Sudety

01-05-2021 - 10-05-2021

Alergolodzy ostrzegają region Sudety. W dniach od 01.05.2021 do 10.05.2021 przewiduje się, że stężenie pyłku topoli może być średnie. Tendencja pylenia - spadkowa. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku brzozy będzie średnie. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto stężenie pyłku buka może być niskie. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że stężenie pyłku dębu może być niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Co równie ważne, przewiduje się, że stężenie pyłku grabu prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian.

Małopolska

01-05-2021 - 10-05-2021

Alergolodzy ostrzegają region Małopolska. W dniach 01.05.2021 - 10.05.2021 oczekuje się niskiego stężenia pyłku babki, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo oczekuje się wysokiego poziomu pyłku brzozy, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto oczekuje się niskiego poziomu pyłku buka. Tendencja pylenia - bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku grabu może być niskie, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, przewidywane jest niskie stężenie pyłku traw. Tendencja pylenia - wzrostowa. Jednocześnie oczekuje się wysokiego poziomu pyłku dębu, z tendencją wzrostową.

Karpaty

01-05-2021 - 10-05-2021

Komunikat o pyleniach dla regionu Karpaty. W dniach 01.05.2021 - 10.05.2021 stężenie pyłku dębu może być niskie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się średniego stężenia pyłku topoli, z tendencją pylenia spadkową. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku brzozy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - spadkowa. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem buka może być niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Co równie ważne, przewidywane jest niskie stężenie pyłku grabu. Tendencja pylenia - bez zmian.
Wszystkie komunikaty
Porady