KOMUNIKATY
Komunikaty-ikona
01-10-2018  -  10-10-2018
Ziemia Lubuska
Alergolodzy ostrzegają region Ziemia Lubuska. W dniach 01.10.2018 - 10.10.2018 przewiduje się niskie stężenie pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2018  -  10-09-2018
Cała Polska
Dotyczy regionu Cała Polska. W dniach 01.09.2018 - 10.09.2018 oczekuje się średniego poziomu pyłku bylicy. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewiduje się niskie stężenie pyłku pokrzywy, z tendencją spadkową. Ponadto oczekuje się średniego stężenia pyłku traw. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że przewidywane jest niskie stężenie pyłku ambrozji, z tendencją bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2018  -  10-09-2018
Wybrzeże
Alergolodzy ostrzegają region Wybrzeże. W dniach od 01.09.2018 do 10.09.2018 przewiduje się średnie stężenie pyłku traw, z tendencją bez zmian. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku pokrzywy. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem ambrozji może być niskie. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy będzie niskie. Tendencja - spadkowa.
Komunikaty-ikona
01-09-2018  -  10-09-2018
Pomorze
Alergolodzy ostrzegają region Pomorze. W dniach 01.09.2018 - 10.09.2018 nasycenie powietrza pyłkiem pokrzywy będzie niskie. Tendencja - spadkowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku bylicy. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto przewidywane jest niskie stężenie pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się średniego stężenia pyłku traw. Tendencja - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2018  -  10-09-2018
Warmia, Mazury, Podlasie
Dotyczy regionu Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach 01.09.2018 - 10.09.2018 przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku traw. Tendencja - bez zmian. Ponadto stężenie pyłku ambrozji prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2018  -  10-09-2018
Ziemia Lubuska
Najnowsze informacje dla regionu Ziemia Lubuska. W dniach 01.09.2018 - 10.09.2018 oczekuje się średniego stężenia pyłku traw. Tendencja pylenia - bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest średnie stężenie pyłku pokrzywy, z tendencją spadkową. Ponadto stężenie pyłku ambrozji prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku komosy prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Co równie ważne, przewiduje się niskie stężenie pyłku bylicy, z tendencją spadkową.
Komunikaty-ikona
01-09-2018  -  10-09-2018
Śląsk i Wielkopolska
Informacje alergologiczne dla regionu Śląsk i Wielkopolska. W dniach 01.09.2018 - 10.09.2018 przewidywane jest średnie stężenie pyłku traw, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo przewidywane jest średnie stężenie pyłku bylicy, z tendencją bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji będzie niskie. Tendencja - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2018  -  10-09-2018
Mazowsze i ziemia Lubelska
Dotyczy regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.09.2018 - 10.09.2018 stężenie pyłku ambrozji prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku pokrzywy będzie niskie, z tendencją pylenia spadkową. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku traw może być średnie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że stężenie pyłku bylicy może być niskie, z tendencją spadkową.
Komunikaty-ikona
01-09-2018  -  10-09-2018
Sudety
Alergolodzy ostrzegają region Sudety. W dniach od 01.09.2018 do 10.09.2018 oczekuje się niskiego stężenia pyłku traw, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku ambrozji, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem bylicy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja pylenia - spadkowa.
Komunikaty-ikona
01-09-2018  -  10-09-2018
Małopolska
Alergolodzy ostrzegają region Małopolska. W dniach od 01.09.2018 do 10.09.2018 nasycenie powietrza pyłkiem bylicy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto stężenie pyłku traw prawdopodobnie będzie średnie, z tendencją pylenia wzrostową.
Komunikaty-ikona
01-09-2018  -  10-09-2018
Karpaty
Najnowsze informacje dla regionu Karpaty. W dniach 01.09.2018 - 10.09.2018 stężenie pyłku traw będzie niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy może być średnie. Tendencja - spadkowa. Ponadto stężenie pyłku ambrozji będzie niskie, z tendencją bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-08-2018  -  10-08-2018
Cała Polska
Komunikat o pyleniach dla regionu Cała Polska. W dniach 01.08.2018 - 10.08.2018 przewiduje się średnie stężenie pyłku babki. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewiduje się niskie stężenie pyłku szczawiu, z tendencją bez zmian. Ponadto oczekuje się wysokiego stężenia pyłku pokrzywy. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że przewidywane jest średnie stężenie pyłku traw, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, przewidywane jest średnie stężenie pyłku komosy, z tendencją pylenia bez zmian. Jednocześnie przewidywane jest wysokie stężenie pyłku bylicy, z tendencją bez zmian.
>>>
Strona z 29