KOMUNIKATY
Komunikaty-ikona
01-05-2019  -  10-05-2019
Cała Polska
Komunikat o pyleniach dla regionu Cała Polska. W dniach 01.05.2019 - 10.05.2019 oczekuje się niskiego stężenia pyłku buka. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewiduje się niskie stężenie pyłku grabu, z tendencją bez zmian. Ponadto przewiduje się średnie stężenie pyłku topoli. Tendencja - spadkowa. Warto również odnotować, że przewiduje się średnie stężenie pyłku brzozy, z tendencją spadkową. Co równie ważne, przewidywane jest średnie stężenie pyłku dębu, z tendencją pylenia wzrostową. Jednocześnie przewiduje się niskie stężenie pyłku traw, z tendencją wzrostową.
Komunikaty-ikona
01-05-2019  -  10-05-2019
Wybrzeże
Informacje alergologiczne dla regionu Wybrzeże. W dniach 01.05.2019 - 10.05.2019 nasycenie powietrza pyłkiem szczawiu prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - wzrostowa. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem traw może być niskie. Tendencja - wzrostowa. Ponadto stężenie pyłku topoli prawdopodobnie będzie wysokie. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że stężenie pyłku brzozy będzie wysokie. Tendencja - bez zmian. Co równie ważne, oczekuje się niskiego poziomu pyłku grabu. Tendencja pylenia - bez zmian. Jednocześnie oczekuje się niskiego stężenia pyłku buka. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się wysokiego poziomu pyłku dębu. Tendencja - wzrostowa.
Komunikaty-ikona
01-05-2019  -  10-05-2019
Pomorze
Najnowsze informacje dla regionu Pomorze. W dniach 01.05.2019 - 10.05.2019 stężenie pyłku traw będzie niskie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku szczawiu. Tendencja - wzrostowa. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem buka może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się niskiego stężenia pyłku grabu, z tendencją pylenia bez zmian. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem dębu może być wysokie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Jednocześnie oczekuje się wysokiego poziomu pyłku brzozy, z tendencją bez zmian. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem topoli będzie wysokie. Tendencja pylenia - wzrostowa.
Komunikaty-ikona
01-05-2019  -  10-05-2019
Warmia, Mazury, Podlasie
Alergolodzy informują region Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach od 01.05.2019 do 10.05.2019 stężenie pyłku topoli może być średnie, z tendencją spadkową. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku grabu, z tendencją bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku brzozy prawdopodobnie będzie średnie, z tendencją pylenia spadkową. Warto również odnotować, że oczekuje się niskiego stężenia pyłku buka, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, przewiduje się, że stężenie pyłku dębu będzie niskie. Tendencja - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-05-2019  -  10-05-2019
Ziemia Lubuska
Najnowsze informacje dla regionu Ziemia Lubuska. W dniach 01.05.2019 - 10.05.2019 przewiduje się, że stężenie pyłku topoli prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją spadkową. Dodatkowo stężenie pyłku szczawiu może być niskie, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku traw może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku dębu będzie niskie, z tendencją spadkową. Co równie ważne, przewiduje się, że stężenie pyłku grabu prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Jednocześnie oczekuje się niskiego stężenia pyłku babki, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku buka, z tendencją pylenia bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-05-2019  -  10-05-2019
Śląsk i Wielkopolska
Alergolodzy informują region Śląsk i Wielkopolska. W dniach od 01.05.2019 do 10.05.2019 nasycenie powietrza pyłkiem dębu będzie wysokie, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku babki. Tendencja - wzrostowa. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku buka może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku brzozy prawdopodobnie będzie wysokie, z tendencją pylenia bez zmian. Co równie ważne, przewiduje się, że stężenie pyłku traw będzie niskie, z tendencją wzrostową. Jednocześnie stężenie pyłku grabu będzie niskie, z tendencją bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-05-2019  -  10-05-2019
Mazowsze i ziemia Lubelska
Dotyczy regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.05.2019 - 10.05.2019 oczekuje się niskiego stężenia pyłku grabu, z tendencją bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku brzozy prawdopodobnie będzie wysokie, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto oczekuje się wysokiego poziomu pyłku topoli. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku dębu może być wysokie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem szczawiu może być niskie, z tendencją pylenia wzrostową. Jednocześnie przewiduje się niskie stężenie pyłku traw. Tendencja - wzrostowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku buka, z tendencją pylenia bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-05-2019  -  10-05-2019
Sudety
Alergolodzy ostrzegają region Sudety. W dniach od 01.05.2019 do 10.05.2019 stężenie pyłku dębu będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem brzozy może być średnie. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku topoli może być średnie. Tendencja - spadkowa. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem grabu może być niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Co równie ważne, przewiduje się, że stężenie pyłku buka prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-05-2019  -  10-05-2019
Małopolska
Alergolodzy ostrzegają region Małopolska. W dniach 01.05.2019 - 10.05.2019 przewiduje się niskie stężenie pyłku buka, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo przewiduje się wysokie stężenie pyłku dębu, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto przewidywane jest niskie stężenie pyłku traw. Tendencja pylenia - wzrostowa. Warto również odnotować, że stężenie pyłku brzozy może być wysokie, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, oczekuje się niskiego poziomu pyłku grabu. Tendencja pylenia - bez zmian. Jednocześnie przewidywane jest niskie stężenie pyłku babki, z tendencją wzrostową.
Komunikaty-ikona
01-05-2019  -  10-05-2019
Karpaty
Komunikat o pyleniach dla regionu Karpaty. W dniach 01.05.2019 - 10.05.2019 przewiduje się, że stężenie pyłku buka może być niskie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się średniego poziomu pyłku topoli, z tendencją pylenia spadkową. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku brzozy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - spadkowa. Warto również odnotować, że stężenie pyłku dębu może być niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Co równie ważne, przewidywane jest niskie stężenie pyłku grabu. Tendencja pylenia - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-04-2019  -  10-04-2019
Cała Polska
Alergolodzy ostrzegają region Cała Polska. W dniach 01.04.2019 - 10.04.2019 oczekuje się wysokiego poziomu pyłku olszy. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest średnie stężenie pyłku topoli, z tendencją wzrostową. Ponadto przewidywane jest niskie stężenie pyłku leszczyny. Tendencja - spadkowa. Warto również odnotować, że oczekuje się niskiego stężenia pyłku brzozy, z tendencją wzrostową. Co równie ważne, oczekuje się średniego poziomu pyłku jesionu, z tendencją pylenia wzrostową.
Komunikaty-ikona
01-04-2019  -  10-04-2019
Wybrzeże
Alergolodzy ostrzegają region Wybrzeże. W dniach od 01.04.2019 do 10.04.2019 przewiduje się średnie stężenie pyłku brzozy. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem leszczyny będzie średnie. Tendencja - bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku jesionu będzie średnie. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że stężenie pyłku topoli prawdopodobnie będzie wysokie. Tendencja - wzrostowa. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem olszy będzie wysokie. Tendencja - bez zmian.
>>>
Strona z 31