KOMUNIKATY
Komunikaty-ikona
01-10-2019  -  10-10-2019
Ziemia Lubuska
Dotyczy regionu Ziemia Lubuska. W dniach 01.10.2019 - 10.10.2019 oczekuje się niskiego poziomu pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2019  -  10-09-2019
Cała Polska
Informacje alergologiczne dla regionu Cała Polska. W dniach 01.09.2019 - 10.09.2019 przewidywane jest średnie stężenie pyłku bylicy. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku pokrzywy, z tendencją spadkową. Ponadto oczekuje się średniego stężenia pyłku traw. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że oczekuje się niskiego stężenia pyłku ambrozji, z tendencją bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2019  -  10-09-2019
Wybrzeże
Alergolodzy ostrzegają region Wybrzeże. W dniach od 01.09.2019 do 10.09.2019 oczekuje się średniego poziomu pyłku traw, z tendencją bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku pokrzywy. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy będzie niskie. Tendencja - spadkowa.
Komunikaty-ikona
01-09-2019  -  10-09-2019
Pomorze
Alergolodzy ostrzegają region Pomorze. W dniach 01.09.2019 - 10.09.2019 nasycenie powietrza pyłkiem pokrzywy będzie niskie. Tendencja - spadkowa. Dodatkowo przewiduje się niskie stężenie pyłku bylicy. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto przewidywane jest niskie stężenie pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się średnie stężenie pyłku traw. Tendencja - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2019  -  10-09-2019
Warmia, Mazury, Podlasie
Komunikat o pyleniach dla regionu Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach 01.09.2019 - 10.09.2019 przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy będzie średnie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku traw. Tendencja - bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2019  -  10-09-2019
Ziemia Lubuska
Komunikat o pyleniach dla regionu Ziemia Lubuska. W dniach 01.09.2019 - 10.09.2019 przewiduje się średnie stężenie pyłku traw. Tendencja pylenia - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się średniego poziomu pyłku pokrzywy, z tendencją spadkową. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem ambrozji może być niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Warto również odnotować, że stężenie pyłku komosy może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Co równie ważne, oczekuje się niskiego stężenia pyłku bylicy, z tendencją spadkową.
Komunikaty-ikona
01-09-2019  -  10-09-2019
Śląsk i Wielkopolska
Alergolodzy ostrzegają region Śląsk i Wielkopolska. W dniach 01.09.2019 - 10.09.2019 przewiduje się średnie stężenie pyłku traw, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo przewiduje się średnie stężenie pyłku bylicy, z tendencją bez zmian. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem ambrozji będzie niskie. Tendencja - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2019  -  10-09-2019
Mazowsze i ziemia Lubelska
Dotyczy regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.09.2019 - 10.09.2019 stężenie pyłku ambrozji może być niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku pokrzywy może być niskie, z tendencją pylenia spadkową. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku traw prawdopodobnie będzie średnie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy może być niskie, z tendencją spadkową.
Komunikaty-ikona
01-09-2019  -  10-09-2019
Sudety
Alergolodzy ostrzegają region Sudety. W dniach od 01.09.2019 do 10.09.2019 oczekuje się niskiego poziomu pyłku traw, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo przewiduje się niskie stężenie pyłku ambrozji, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto stężenie pyłku bylicy będzie średnie. Tendencja pylenia - spadkowa.
Komunikaty-ikona
01-09-2019  -  10-09-2019
Małopolska
Alergolodzy informują region Małopolska. W dniach od 01.09.2019 do 10.09.2019 nasycenie powietrza pyłkiem bylicy będzie średnie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto stężenie pyłku traw będzie średnie, z tendencją pylenia wzrostową.
Komunikaty-ikona
01-09-2019  -  10-09-2019
Karpaty
Alergolodzy ostrzegają region Karpaty. W dniach 01.09.2019 - 10.09.2019 nasycenie powietrza pyłkiem traw może być niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - spadkowa. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem ambrozji może być niskie, z tendencją bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-08-2019  -  10-08-2019
Cała Polska
Informacje alergologiczne dla regionu Cała Polska. W dniach 01.08.2019 - 10.08.2019 oczekuje się średniego poziomu pyłku babki. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku szczawiu, z tendencją bez zmian. Ponadto oczekuje się wysokiego stężenia pyłku pokrzywy. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się średniego stężenia pyłku traw, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, przewidywane jest średnie stężenie pyłku komosy, z tendencją pylenia bez zmian. Jednocześnie oczekuje się wysokiego stężenia pyłku bylicy, z tendencją bez zmian.
>>>
Strona z 34