KOMUNIKATY
Komunikaty-ikona
01-10-2017  -  10-10-2017
Ziemia Lubuska
Komunikat o pyleniach dla regionu Ziemia Lubuska. W dniach 01.10.2017 - 10.10.2017 oczekuje się niskiego stężenia pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2017  -  10-09-2017
Cała Polska
Informacje alergologiczne dla regionu Cała Polska. W dniach 01.09.2017 - 10.09.2017 oczekuje się średniego poziomu pyłku bylicy. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku pokrzywy, z tendencją spadkową. Ponadto oczekuje się średniego stężenia pyłku traw. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że przewiduje się niskie stężenie pyłku ambrozji, z tendencją bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2017  -  10-09-2017
Wybrzeże
Alergolodzy ostrzegają region Wybrzeże. W dniach od 01.09.2017 do 10.09.2017 oczekuje się średniego stężenia pyłku traw, z tendencją bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku pokrzywy. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że stężenie pyłku bylicy będzie niskie. Tendencja - spadkowa.
Komunikaty-ikona
01-09-2017  -  10-09-2017
Pomorze
Informacje alergologiczne dla regionu Pomorze. W dniach 01.09.2017 - 10.09.2017 stężenie pyłku pokrzywy prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - spadkowa. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku bylicy. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto oczekuje się niskiego stężenia pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że przewidywane jest średnie stężenie pyłku traw. Tendencja - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2017  -  10-09-2017
Warmia, Mazury, Podlasie
Informacje alergologiczne dla regionu Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach 01.09.2017 - 10.09.2017 przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego poziomu pyłku traw. Tendencja - bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2017  -  10-09-2017
Ziemia Lubuska
Alergolodzy ostrzegają region Ziemia Lubuska. W dniach 01.09.2017 - 10.09.2017 przewidywane jest średnie stężenie pyłku traw. Tendencja pylenia - bez zmian. Dodatkowo przewiduje się średnie stężenie pyłku pokrzywy, z tendencją spadkową. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem ambrozji może być niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem komosy będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Co równie ważne, oczekuje się niskiego stężenia pyłku bylicy, z tendencją spadkową.
Komunikaty-ikona
01-09-2017  -  10-09-2017
Śląsk i Wielkopolska
Alergolodzy ostrzegają region Śląsk i Wielkopolska. W dniach 01.09.2017 - 10.09.2017 oczekuje się średniego poziomu pyłku traw, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo przewiduje się średnie stężenie pyłku bylicy, z tendencją bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2017  -  10-09-2017
Mazowsze i ziemia Lubelska
Informacje alergologiczne dla regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.09.2017 - 10.09.2017 przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji może być niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku pokrzywy będzie niskie, z tendencją pylenia spadkową. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku traw może być średnie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem bylicy będzie niskie, z tendencją spadkową.
Komunikaty-ikona
01-09-2017  -  10-09-2017
Sudety
Alergolodzy informują region Sudety. W dniach od 01.09.2017 do 10.09.2017 oczekuje się niskiego stężenia pyłku traw, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku ambrozji, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto stężenie pyłku bylicy może być średnie. Tendencja pylenia - spadkowa.
Komunikaty-ikona
01-09-2017  -  10-09-2017
Małopolska
Alergolodzy informują region Małopolska. W dniach od 01.09.2017 do 10.09.2017 nasycenie powietrza pyłkiem bylicy może być średnie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku ambrozji będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto stężenie pyłku traw prawdopodobnie będzie średnie, z tendencją pylenia wzrostową.
Komunikaty-ikona
01-09-2017  -  10-09-2017
Karpaty
Komunikat o pyleniach dla regionu Karpaty. W dniach 01.09.2017 - 10.09.2017 przewiduje się, że stężenie pyłku traw będzie niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - spadkowa. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-08-2017  -  10-08-2017
Cała Polska
Informacje alergologiczne dla regionu Cała Polska. W dniach 01.08.2017 - 10.08.2017 oczekuje się wysokiego poziomu pyłku bylicy. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku szczawiu, z tendencją bez zmian. Ponadto przewidywane jest średnie stężenie pyłku komosy. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się wysokiego poziomu pyłku pokrzywy, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, przewidywane jest średnie stężenie pyłku babki, z tendencją pylenia bez zmian. Jednocześnie oczekuje się średniego stężenia pyłku traw, z tendencją bez zmian.
>>>
Strona z 22