KOMUNIKATY
Komunikaty-ikona
01-10-2021  -  10-10-2021
Ziemia Lubuska
Najnowsze informacje dla regionu Ziemia Lubuska. W dniach 01.10.2021 - 10.10.2021 oczekuje się niskiego poziomu pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2021  -  10-09-2021
Cała Polska
Najnowsze informacje dla regionu Cała Polska. W dniach 01.09.2021 - 10.09.2021 oczekuje się średniego stężenia pyłku bylicy. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku pokrzywy, z tendencją spadkową. Ponadto przewiduje się średnie stężenie pyłku traw. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że oczekuje się niskiego poziomu pyłku ambrozji, z tendencją bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2021  -  10-09-2021
Wybrzeże
Alergolodzy informują region Wybrzeże. W dniach od 01.09.2021 do 10.09.2021 przewiduje się średnie stężenie pyłku traw, z tendencją bez zmian. Dodatkowo przewiduje się niskie stężenie pyłku pokrzywy. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - spadkowa.
Komunikaty-ikona
01-09-2021  -  10-09-2021
Pomorze
Alergolodzy ostrzegają region Pomorze. W dniach 01.09.2021 - 10.09.2021 stężenie pyłku pokrzywy będzie niskie. Tendencja - spadkowa. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku bylicy. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto oczekuje się niskiego stężenia pyłku ambrozji. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że oczekuje się średniego poziomu pyłku traw. Tendencja - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2021  -  10-09-2021
Warmia, Mazury, Podlasie
Alergolodzy ostrzegają region Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach 01.09.2021 - 10.09.2021 stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku traw. Tendencja - bez zmian. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku ambrozji może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2021  -  10-09-2021
Ziemia Lubuska
Komunikat o pyleniach dla regionu Ziemia Lubuska. W dniach 01.09.2021 - 10.09.2021 oczekuje się średniego stężenia pyłku traw. Tendencja pylenia - bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest średnie stężenie pyłku pokrzywy, z tendencją spadkową. Ponadto stężenie pyłku ambrozji będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Warto również odnotować, że stężenie pyłku komosy będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Co równie ważne, przewidywane jest niskie stężenie pyłku bylicy, z tendencją spadkową.
Komunikaty-ikona
01-09-2021  -  10-09-2021
Śląsk i Wielkopolska
Alergolodzy ostrzegają region Śląsk i Wielkopolska. W dniach 01.09.2021 - 10.09.2021 oczekuje się średniego stężenia pyłku traw, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo oczekuje się średniego stężenia pyłku bylicy, z tendencją bez zmian. Ponadto stężenie pyłku ambrozji prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-09-2021  -  10-09-2021
Mazowsze i ziemia Lubelska
Dotyczy regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.09.2021 - 10.09.2021 nasycenie powietrza pyłkiem ambrozji prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku pokrzywy będzie niskie, z tendencją pylenia spadkową. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku traw prawdopodobnie będzie średnie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy może być niskie, z tendencją spadkową.
Komunikaty-ikona
01-09-2021  -  10-09-2021
Sudety
Alergolodzy ostrzegają region Sudety. W dniach od 01.09.2021 do 10.09.2021 przewiduje się niskie stężenie pyłku traw, z tendencją pylenia bez zmian. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku ambrozji, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy może być średnie. Tendencja pylenia - spadkowa.
Komunikaty-ikona
01-09-2021  -  10-09-2021
Małopolska
Alergolodzy informują region Małopolska. W dniach od 01.09.2021 do 10.09.2021 przewiduje się, że stężenie pyłku bylicy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo stężenie pyłku ambrozji będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto stężenie pyłku traw będzie średnie, z tendencją pylenia wzrostową.
Komunikaty-ikona
01-09-2021  -  10-09-2021
Karpaty
Dotyczy regionu Karpaty. W dniach 01.09.2021 - 10.09.2021 stężenie pyłku traw będzie niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem bylicy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - spadkowa. Ponadto stężenie pyłku ambrozji będzie niskie, z tendencją bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-08-2021  -  10-08-2021
Cała Polska
Najnowsze informacje dla regionu Cała Polska. W dniach 01.08.2021 - 10.08.2021 oczekuje się średniego stężenia pyłku babki. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku szczawiu, z tendencją bez zmian. Ponadto oczekuje się wysokiego poziomu pyłku pokrzywy. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się średnie stężenie pyłku traw, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, oczekuje się średniego stężenia pyłku komosy, z tendencją pylenia bez zmian. Jednocześnie przewidywane jest wysokie stężenie pyłku bylicy, z tendencją bez zmian.
>>>
Strona z 48