KOMUNIKATY
Komunikaty-ikona
01-05-2018  -  10-05-2018
Cała Polska
Alergolodzy ostrzegają region Cała Polska. W dniach 01.05.2018 - 10.05.2018 oczekuje się średniego poziomu pyłku brzozy. Tendencja - spadkowa. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku traw, z tendencją wzrostową. Ponadto przewiduje się średnie stężenie pyłku dębu. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że oczekuje się niskiego poziomu pyłku grabu, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, przewidywane jest średnie stężenie pyłku topoli, z tendencją pylenia spadkową. Jednocześnie przewidywane jest niskie stężenie pyłku buka, z tendencją bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-05-2018  -  10-05-2018
Wybrzeże
Informacje alergologiczne dla regionu Wybrzeże. W dniach 01.05.2018 - 10.05.2018 stężenie pyłku topoli będzie wysokie. Tendencja - wzrostowa. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem traw prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - wzrostowa. Ponadto przewiduje się, że stężenie pyłku buka prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem dębu będzie wysokie. Tendencja - wzrostowa. Co równie ważne, przewidywane jest niskie stężenie pyłku grabu. Tendencja pylenia - bez zmian. Jednocześnie oczekuje się niskiego stężenia pyłku szczawiu. Tendencja - wzrostowa. Dodatkowo oczekuje się wysokiego stężenia pyłku brzozy. Tendencja - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-05-2018  -  10-05-2018
Pomorze
Alergolodzy ostrzegają region Pomorze. W dniach 01.05.2018 - 10.05.2018 przewiduje się, że stężenie pyłku brzozy może być wysokie. Tendencja pylenia - bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest niskie stężenie pyłku traw. Tendencja - wzrostowa. Ponadto stężenie pyłku buka prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się wysokie stężenie pyłku topoli, z tendencją pylenia wzrostową. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem grabu może być niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Jednocześnie oczekuje się niskiego stężenia pyłku szczawiu, z tendencją wzrostową. Dodatkowo nasycenie powietrza pyłkiem dębu prawdopodobnie będzie wysokie. Tendencja pylenia - wzrostowa.
Komunikaty-ikona
01-05-2018  -  10-05-2018
Warmia, Mazury, Podlasie
Alergolodzy informują region Warmia, Mazury, Podlasie. W dniach od 01.05.2018 do 10.05.2018 przewiduje się, że stężenie pyłku dębu będzie niskie, z tendencją bez zmian. Dodatkowo przewiduje się niskie stężenie pyłku grabu, z tendencją bez zmian. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem brzozy będzie średnie, z tendencją pylenia spadkową. Warto również odnotować, że przewiduje się średnie stężenie pyłku topoli, z tendencją spadkową. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem buka może być niskie. Tendencja - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-05-2018  -  10-05-2018
Ziemia Lubuska
Dotyczy regionu Ziemia Lubuska. W dniach 01.05.2018 - 10.05.2018 stężenie pyłku topoli będzie niskie, z tendencją spadkową. Dodatkowo stężenie pyłku babki prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem grabu może być niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem traw będzie niskie, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem dębu będzie niskie. Tendencja - spadkowa. Jednocześnie przewidywane jest niskie stężenie pyłku szczawiu, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo oczekuje się niskiego stężenia pyłku buka, z tendencją pylenia bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-05-2018  -  10-05-2018
Śląsk i Wielkopolska
Alergolodzy informują region Śląsk i Wielkopolska. W dniach od 01.05.2018 do 10.05.2018 nasycenie powietrza pyłkiem traw będzie niskie, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo przewidywane jest wysokie stężenie pyłku dębu. Tendencja - wzrostowa. Ponadto stężenie pyłku brzozy będzie wysokie, z tendencją pylenia bez zmian. Warto również odnotować, że stężenie pyłku babki może być niskie, z tendencją pylenia wzrostową. Co równie ważne, stężenie pyłku grabu może być niskie, z tendencją bez zmian. Jednocześnie nasycenie powietrza pyłkiem buka może być niskie, z tendencją bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-05-2018  -  10-05-2018
Mazowsze i ziemia Lubelska
Komunikat o pyleniach dla regionu Mazowsze i ziemia Lubelska. W dniach 01.05.2018 - 10.05.2018 oczekuje się niskiego poziomu pyłku traw, z tendencją wzrostową. Dodatkowo przewiduje się, że stężenie pyłku topoli prawdopodobnie będzie wysokie, z tendencją pylenia wzrostową. Ponadto oczekuje się wysokiego poziomu pyłku brzozy. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku szczawiu może być niskie. Tendencja pylenia - wzrostowa. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem grabu będzie niskie, z tendencją pylenia bez zmian. Jednocześnie przewidywane jest niskie stężenie pyłku buka. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się wysokiego stężenia pyłku dębu, z tendencją pylenia wzrostową.
Komunikaty-ikona
01-05-2018  -  10-05-2018
Sudety
Alergolodzy informują region Sudety. W dniach od 01.05.2018 do 10.05.2018 przewiduje się, że stężenie pyłku topoli może być średnie. Tendencja pylenia - spadkowa. Dodatkowo stężenie pyłku brzozy będzie średnie. Tendencja pylenia - spadkowa. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem buka może być niskie. Tendencja - bez zmian. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem dębu będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem grabu może być niskie. Tendencja pylenia - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-05-2018  -  10-05-2018
Małopolska
Alergolodzy ostrzegają region Małopolska. W dniach 01.05.2018 - 10.05.2018 oczekuje się niskiego stężenia pyłku babki, z tendencją pylenia wzrostową. Dodatkowo przewiduje się wysokie stężenie pyłku brzozy, z tendencją pylenia bez zmian. Ponadto oczekuje się niskiego poziomu pyłku buka. Tendencja pylenia - bez zmian. Warto również odnotować, że stężenie pyłku grabu prawdopodobnie będzie niskie, z tendencją bez zmian. Co równie ważne, oczekuje się niskiego poziomu pyłku traw. Tendencja pylenia - wzrostowa. Jednocześnie oczekuje się wysokiego poziomu pyłku dębu, z tendencją wzrostową.
Komunikaty-ikona
01-05-2018  -  10-05-2018
Karpaty
Alergolodzy ostrzegają region Karpaty. W dniach 01.05.2018 - 10.05.2018 stężenie pyłku dębu będzie niskie. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo oczekuje się średniego stężenia pyłku topoli, z tendencją pylenia spadkową. Ponadto nasycenie powietrza pyłkiem brzozy prawdopodobnie będzie średnie. Tendencja - spadkowa. Warto również odnotować, że przewiduje się, że stężenie pyłku buka prawdopodobnie będzie niskie. Tendencja pylenia - bez zmian. Co równie ważne, przewiduje się niskie stężenie pyłku grabu. Tendencja pylenia - bez zmian.
Komunikaty-ikona
01-04-2018  -  10-04-2018
Cała Polska
Dotyczy regionu Cała Polska. W dniach 01.04.2018 - 10.04.2018 oczekuje się wysokiego poziomu pyłku olszy. Tendencja - bez zmian. Dodatkowo przewidywane jest średnie stężenie pyłku topoli, z tendencją wzrostową. Ponadto przewidywane jest niskie stężenie pyłku leszczyny. Tendencja - spadkowa. Warto również odnotować, że oczekuje się niskiego poziomu pyłku brzozy, z tendencją wzrostową. Co równie ważne, oczekuje się średniego poziomu pyłku jesionu, z tendencją pylenia wzrostową.
Komunikaty-ikona
01-04-2018  -  10-04-2018
Wybrzeże
Alergolodzy ostrzegają region Wybrzeże. W dniach od 01.04.2018 do 10.04.2018 oczekuje się średniego poziomu pyłku brzozy. Tendencja pylenia - wzrostowa. Dodatkowo stężenie pyłku leszczyny będzie średnie. Tendencja - bez zmian. Ponadto stężenie pyłku jesionu będzie średnie. Tendencja - wzrostowa. Warto również odnotować, że nasycenie powietrza pyłkiem topoli będzie wysokie. Tendencja - wzrostowa. Co równie ważne, nasycenie powietrza pyłkiem olszy może być wysokie. Tendencja - bez zmian.
>>>
Strona z 25