Badanie pokazuje podobne wskaźniki zarówno dla przyjęć na OIOM i ciężkości przebiegu choroby.

Podczas pandemii COVID-19 zwrócono uwagę na to, w jakim zakresie osoby z alergiami i astmą oskrzelową mogą zostać dotknięte chorobą w razie zakażenia. Nowe badanie prezentowane na tegorocznym wirtualnym corocznym spotkaniu naukowym American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) analizuje dane szpitalne w celu ustalenia, czy osoby ze schorzeniami alergicznymi prezentowały cięższy przebieg choroby  COVID-19 niż osoby bez tych dolegliwości.

„Przeanalizowaliśmy karty informacyjne 275 pacjentów przyjętych do szpitala, u których uzyskano pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 przy jakiejkolwiek współistniejącej chorobie alergicznej w wywiadzie,” powiedział specjalista alergologii Dylan Timberlake, członek ACAAI i główny autor badania. „Po upływie dwóch miesięcy, kiedy poddaliśmy analizie dostępne dokumenty, stwierdziliśmy, że ciężkość choroby nie różni się między pacjentami z COVID-19 ze współistniejącymi alergiami a zakażonymi bez tego typu schorzeń o podłożu alergicznym.”

Czynniki brane pod uwagę przy określaniu ciężkości choroby obejmowały przyjęcie na OIOM, długość pobytu, dodatkowe zapotrzebowanie na tlen i wskaźnik intubacji.

„Patrząc na wyniki pacjentów z towarzyszącymi chorobami alergicznymi, takimi jak alergiczny nieżyt nosa, astma, egzema i alergia pokarmowa, nie znaleźliśmy znaczących różnic w liczbie wymaganych interwencji w trakcie terapii COVID-19 w porównaniu z osobami bez rozpoznanych alergii," twierdzi alergolog Mitchell Grayson, członek ACAAI i współautor badania. „Na przykład, jeśli chodzi o przyjęcie na OIOM, 43% osób z chorobami alergicznymi wymagało hospitalizacji w takim Oddziale w porównaniu z 45% pacjentów bez alergii. Natomiast 79% osób z alergią wymagało wspomagającej tlenoterapii wobec 74% osób bez alergii.”

W badaniu zaobserwowano, iż więcej pacjentów z alergiami cierpiało na POChP (39% vs 17%), co jest znanym czynnikiem ryzyka cięższego przebiegu COVID-19. Po statystycznym zbadaniu obecności POChP i jej związku z gorszym przebiegiem infekcji SARS-COV-2, naukowcy odkryli statystyczny trend sugerujący możliwe działanie protekcyjne wcześniej istniejącej choroby alergicznej dla zakażonych, wykluczając astmę oskrzelową.

 

Źródło: sciencedaily.com