Olsza jest drzewem dorastającym nawet do 30m wysokości. Ma wyraźny strzelisty pień o średnicy nawet 80 cm.

 

Alergeny pyłku olszy pojawiają się w powietrzu zaraz po pyłkach leszczyny. Olsza jest drzewem bardzo mocno pylącym. W aglomeracjach miejskich stężenie pyłku olszy może osiągać bardzo wysokie wartości, a na terenach pozamiejskich nawet ekstremalnie wysokie. Co więcej, ryzyko kontaktu z alergenami olszy jest bardzo duże z uwagi na popularność drzewa. Ponieważ olsza pyli głównie w czasie zimy i na początku wiosny, ludzie są mniej wystawieni na jej szkodliwe dla zdrowia działanie.

Warto dodać, że alergeny pyłku olszy bardzo często wchodzą w krzyżowe rekacje z alergenami pyłku brzozy i leszczyny.

W ostatnich latach maksymalne stężęnie pyłku olszy stopniowo wzrasta. Obserwuje się również wcześniejszy początek sezonu jej pylenia i jednocześnie wcześniejsze osiąganie szczytu pylenia.