Dęby są drzewami klasyfikowanymi jako bukowate. Są to typowe drzewa dla lasów Europy Środkowej.

 

W Polsce możemy znaleźć dwa dziko rosnące gatunki dębu: dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Całkowity okres pylenia tych drzew to w naszym kraju około 4 tygodnie. Niemniej jednak czas ten jest często krótszy z uwagi na fakt, że na danym terenie występuje zwykle tylko jeden gatunek dębu.

Dąb szypułkowy występuje na terenie całej Polski. Rośnie w lasach, w parkach, przy drodze, a nawet w niskich górach. Okres kwitnienia przypada zwykle na przełom kwietnia i maja i zwykle rozpoczyna się około 2 tygodnie przed kwitnieniem dębu bezszypułkowego.

Dąb bezszypułkowy również jest pospolity w naszym kraju. Występuje w lasach oraz w parkach. W przeciwieństwie do dębu szypułkowego nie występuje w górach oraz w północno-wschodniej Polsce.

Dąb jest drzewem mocnym i dobrze znoszącym zanieczyszczenia miejskie. Z uwagi na to, jest coraz częściej sadzony w miastach.

Stężenie pyłku dębu może być nawet bardzo wysokie w lasach dębowych oraz w pobliżu kwitnących drzew. W terenach miejskich stężenie zwykle nie przekracza średnich wartości.

Osoby uczulone powinny zachować ostrożność podczas podróży na Półwysep Iberyjski z uwagi na uprawiany tam masowo dąb korkowy - stężenie pyłków w sezonie pylenia może być bardzo wysokie.